Sprawca nie ma OC – co robić?

Sprawca nie ma OC – co robić?

Przy braku ubezpieczenia OC odszkodowanie zostanie wypłacone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – tam też zgłaszamy szkodę. UFG, po wypłacie odszkodowania poszkodowanym, zwraca się do sprawcy o zwrot poniesionych kosztów. Kiedy zgodnie z ustawą (art. 14)...