// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Spersonalizowane ubezpieczenia komunikacyjne, to w miarę nowa koncepcja oparta o założenie, że składkę należy w jak największym stopniu dostosować do ryzyka związanego ze sposobem użytkowania konkretnego pojazdu objętego ochroną.

Więcej informacji po linkiem:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/nowe-technologie/artykuly/1071606,polisa-personalizacja-koszty.html

W swoich ofertach posiadamy już takie ubezpieczenia. Zapraszamy do kontaktu z nami w celu przeliczenia składek.