// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

CARGO

To dobra ochrona Twojego mienia w transporcie

Ubezpieczenie Cargo jest ubezpieczeniem mienia w transporcie. Można nim objąć towar przewożony zarówno drogą lądową, kolejową, jak i śródlądową. Polisa chroni nasz towar od utraty, ubytku czy zniszczenia, niezależnie czy przewozimy go samodzielnie czy korzystamy z zawodowego przewoźnika w transporcie krajowym lub międzynarodowym. Nie ma także znaczenie czy nasze ubezpieczone mienie jest nowe czy używane.

Zakres ubezpieczenia Cargo zależy od jakiego transportu dotyczy – krajowego czy międzynarodowego. Mienie jest chroniono od wybranych zdarzeń, m.in.:

  • zdarzenia losowe (np. klęski żywiołowe),
  • wypadek środka transportu,
  • rozbój,
  • kradzież z włamaniem oraz kradzież z włamaniem i zaborem mienia,
  • uszkodzenia podczas ładunku i załadunku powstałe wskutek jednego lub wielu nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli ubezpieczającego zdarzeń (z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w OWU).

Ubezpieczenie Cargo gwarantuje, że nasz towar będzie chroniony do pełnej wartości sumy ubezpieczenia czego nie obejmuje OC przewoźnika. Często przewoźnik nie odpowiada za szkody, które są związane z transportem lub ogranicza odpowiedzialność tylko do wysokości wartości rzeczywistej przesyłki.

O odpowiedzialności przewoźnika możemy mówić jedynie wtedy, gdy mamy do czynienia z przedsiębiorstwem świadczącym usługi przewozowe. Ubezpieczeniem Cargo natomiast, można objąć towar przewożony własnymi lub wynajętymi środkami transportu.

Potrzebujesz wykupić polisę CARGO? Skontaktuj się