// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Ubezpieczenie życia i zdrowia

Gdy chcesz zabzepieczyć siebie i swoją rodzinę

Ubezpieczenie na życie jest szczególnie ważne, jeśli inne osoby są od nas zależne, np. współmałżonek, dzieci czy inni członkowie rodziny. Im większa jest ta zależność (np. dzieci są małe i jeszcze przez długi okres będą na naszym utrzymaniu), tym bardziej warto się zastanowić nad tym, co zrobić, aby wykluczyć sytuację, w której nasi bliscy zostają bez środków do życia, gdy nas zabraknie lub gdy stracimy zdolność do pracy.

Na ubezpieczenie życia i zdrowia warto się również zdecydować wtedy, gdy posiadamy znaczne zobowiązania finansowe (np. kredyt hipoteczny, kredyt firmowy), których spłata może obciążyć bliskie nam osoby.

Jeśli zatem zdecydujemy się na zakup ubezpieczenia, to warto zwrócić szczególną uwagę na:

  • dobranie zakresu ochrony do swoich potrzeb,
  • elastyczność umowy
  • sposób wywiązywania się ubezpieczyciela ze swoich zobowiązań w przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego.

Czy chcemy ubezpieczyć tylko nasze życie, czy szukamy również ochrony na wypadek ciężkiego zachorowania lub hospitalizacji?

Rynek ubezpieczeń na życie rośnie przede wszystkim dlatego, że wyraźnie dostosowuje swoją ofertę do potrzeb Polaków – pojawiły się między innymi ubezpieczenia na raka  oraz kompleksowe ubezpieczenia z ochroną na wypadek najczęstszych zachorowań Polaków, jak nowotwory lub zawał serca.

Wrodzony optymizm Polaków sprawia, że łatwo zapominamy o tym, że może nam się przydarzyć coś złego. Tymczasem dobrze dobrane, elastyczne i przystępne cenowo ubezpieczenia od utraty życia i zdrowia to jeden z najbardziej praktycznych sposobów zabezpieczenia się przed finansowymi skutkami takich niepożądanych zdarzeń losowych.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby fachowo i kompleksowo dobrać ofertę zgodną z Państwa oczekiwaniem.

Skontaktuj się z nami 

Więcej informacji, ciekawostek i promocji znajdziesz w zakładce BLOG