// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Słownik trudnych terminów

#betiwyjasnia

Franszyza integralna – to zastrzeżona w warunkach ubezpieczenia granica wysokości szkody (określana procentowo lub kwotowo), do której towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaca odszkodowania – poszkodowany sam pokrywa koszty szkody. Jej przekroczenie powoduje wypłacenie całej kwoty. Stosowana zazwyczaj w umowach ubezpieczeniowych z wysoką kwotą gwarancyjną.

Franszyza redukcyjna (inaczej bezwzględna lub bezwarunkowa) to kwota, którą ubezpieczyciel potrąca z każdego odszkodowania. W praktyce oznacza to, że jeśli wartość szkody nie przekroczy tej kwoty odszkodowanie nie jest wypłacane. Tak więc, jeśli posiadacz pojazdu umówił się z ubezpieczycielem, że pokryje 10% każdej szkody, to w przypadku uszkodzenia o wartości 10 000 zł zostanie mu wypłacone odszkodowanie w wysokości 9000 zł.