// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails
Po co aptekarzowi polisa?

Po co aptekarzowi polisa?

Kupując ubezpieczenie, każdy przedsiębiorca powinien zadbać o uwzględnienie w nim niebezpieczeństw charakterystycznych dla prowadzonej działalności. Dotyczy to również aptek, których właściciele mogą się w ten sposób zabezpieczyć przed skutkiem omyłkowego wydania...