// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails
Gdzie obowiązuje polskie OC?

Gdzie obowiązuje polskie OC?

Polisa OC wystawiona przez polskiego ubezpieczyciela jest ważna na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz w kilku krajach spoza struktur, tj.: Austria, Andora, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania,...
OC dla ekocyklisty

OC dla ekocyklisty

Kupujesz OC na samochód, a jednocześnie korzystasz z ze środków transportu napędzanych silnikiem elektrycznym? Mamy produkt dla Ciebie: OC DLA EKOCYKLISTÓW OPIS PRODUKTU Ubezpieczenie OC ZIELONE KOŁA to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone...