// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

OC działalności gospodarczej

Zapewnia bezpieczeństwo i ochronę w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej

OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia to oferta dla firm prowadzących działalność usługową lub produkcyjną. Zapewnia bezpieczeństwo i ochronę w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej oraz chroni przed poważnymi konsekwencjami finansowymi.

Wariant podstawowy – obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną wynikającą ze zbiegu dwóch podstaw odpowiedzialności – kontraktowej i deliktowej.

 • OC za delikt i OC kontrakt
 • OC za szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa
 • OC za produkt
 • OC za szkody w instalacjach podziemnych
 • OC za szkody powstałe na skutek awarii instalacji i urządzeń
 • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców
 • OC najemcy nieruchomości

Wariant rozszerzony – to ochrona dopasowana do potrzeb firmy – dowolność wyboru klauzul

 • OC pracodawcy
 • OC za szkody w mieniu przechowywanym/ poddanym obróbce
 • OC rozszerzające OC za produkt (3 klauzule)
 • OC za szkody powstałe w wyniku zanieczyszczenia środowiska
 • OC za czyste straty finansowe
 • OC wzajemne
 • OC za zniszczenie rzeczy użytkowanych na podstawie umowy najmu

Potrzebujesz wykupić polisę CARGO? Skontaktuj się

Więcej informacji, ciekawostek i promocji znajdziesz w zakładce BLOG