// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

 Przedmiotem ubezpieczenia jest bagaż podróżny Ubezpieczonego tj:

 1. walizy, plecaki, torby, nesesery, paczki wraz z ich zawartością należące do ubezpieczonego

2. telefony komórkowe, sprzęt fotograficzny i kamery wideo, przenośny sprzęt komputerowy, sprzęt służący do odtwarzania i nagrywania dźwięku, gry wideo – od ryzyka rabunku w przypadku noszenia ich przy sobie

 

Zakres ubezpieczenia podróżnego

Obejmuje on utratę, uszkodzenie lub zniszczenie bagażu w przypadku:

  • Wystąpienia zdarzenia losowego oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi,
  • Wypadku w komunikacji lądowej, wodnej, powietrznej, którego ubezpieczony był uczestnikiem,
  • Kradzieży z włamaniem do pomieszczeń lub rabunku,
  • Nieszczęśliwego wypadku albo nagłego zachorowania kiedy Ubezpieczony nie mógł zaopiekować się bagażem,
  • Zaginięcia, gdy bagaż znajdował się pod opieką zawodowego przewoźnika,
  • Uszkodzenia, zniszczenia waliz, plecakow itp. Wyłącznie na skutek udokumentowanej kradzieży lub zawartości

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej

506-157-909