// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Ubezpieczenie OC motocykla

Obowiązkowe ubezpieczenie Twojej "zabawki"

Jest to jedyny rodzaj polisy, jaką musisz wykupić obowiązkowo jako właściciel samochodu, najpóźniej w dniu jego rejestracji. Zakres ubezpieczenia jest taki sam u wszystkich ubezpieczycieli, a reguluje go Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowychUFG i PBUK.

Ubezpieczenie komunikacyjne OC gwarantuje, że ubezpieczyciel pokryje z Twojej polisy szkody, które wyrządzisz innym uczestnikom ruchu. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest zarówno mienie, jak zdrowie, czy życie osób poszkodowanych w wypadku, do którego doszło z Twojej winy.

OC komunikacyjne to ubezpieczenie, o którym nie można zapominać, bo za brak polisy nakładane są kary finansowe, a ich wysokość naliczana jest w zależności od rodzaju samochodu oraz okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej.

Do końca roku 2017 za brak OC motocykla zapłacimy:

  • powyżej 14 dni naliczana będzie opłata karna – 670 zł
  • od 4 do 14 dni – 350 zł
  • do 3 dni – 140 zł.

Od 01.01.2018 za brak OC motocykla zapłacimy:

  • powyżej 14 dni naliczana będzie opłata karna – 700 zł
  • od 4 do 14 dni – 330.zł
  • do 3 dni – 130 zł.

Potrzebujesz wykupić polisę OC?  Skontaktuj się

Więcej informacji, ciekawostek i promocji znajdziesz w zakładce BLOG