Assistance samochodowy

Assistance samochodowy

Assistance samochodowy W większości przypadków umowy zawiera się na rok. Ubezpieczenie gwarantuje organizację pomocy, gdy zdarzy się wypadek, kradzież albo awaria. Warto sprawdzić, czy umowa zawiera holowanie do serwisu (zwykle ograniczone jest ono liczbą kilometrów...