// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Firma i pracownicy

Pomożemy Ci zabezpieczyć Twoją firmę

Ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw dotyczy majątku, jaki posiada dana firma od zdarzeń takich jak:

 • ogień i inne zdarzenia losowe,
 • kradzież,
 • wandalizm,
 • stłuczenia szyb.

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

 • środki trwałe (budynki, budowle, lokale, maszyny i urządzenia),
 • środki obrotowe,
 • wartości pieniężne,
 • gotówka,
 • mienie pracownicze,
 • nakłady inwestycyjne
 • ubezpieczenie transportu
 • ochrona pracodawcy
 • ubezpieczenie podwykonawców
 • Odpowiedzialność Cywilna
 • inne.

Szeroki zakres ubezpieczenia stanowi solidną podstawę działalności gospodarczej.  Oferta umożliwia elastyczne dopasowanie zakresu ubezpieczenia do wymagań przedsiębiorcy

Podstawową korzyścią wynikającą z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadania mienia wykorzystywanego w tej działalności  jest ochrona majątku  ubezpieczonego podmiotu  przed  konsekwencjami  wyrządzenia  szkody osobie trzeciej, tj.  przed  zobowiązaniami wynikającymi z konieczności naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej, które mogą znacznie obciążyć majątek ubezpieczonego.

Ponadto posiadanie polisy OC z zakresem ubezpieczenia i wysokością sumy gwarancyjnej adekwatnymi do prowadzonej działalności gospodarczej  coraz częściej jest obligatoryjnym warunkiem do podpisania umowy handlowej czy dopuszczenia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ubezpieczenia dla firm to:

Skontaktuj się z nami

12 + 9 =

Consensus Ubezpieczenia
ul. Pychowicka 1A
30-364 Kraków

+48 506 157 909
[email protected]