// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Ubezpieczenie domu w budowie

Jak wybrać dobre ubezpieczenie inwestycji na lata?

Dom w budowie to dla zdecydowanej większości inwestycja na lata. Aby koszt postawienia takiej nieruchomości zmieścił się w założonym limicie, warto rozważyć ubezpieczenie domu jeszcze na etapie budowy. Za dodatkową opłatą można uniknąć kosztów znacznie poważniejszych.

Ubezpieczyciele różnie określają nieruchomość znajdującą się na etapie budowy. W definicji pojawiają się pokrewne sformułowania, które łatwo zrozumieć dwuznacznie.

Dla ułatwienia warto zapamiętać wersje poniższe:

Mieszkanie – wraz z przynależnymi do niego stałymi elementami w okresie od dnia rozpoczęcia, na podstawie pozwolenia na budowę, prac polegających na rozbudowie lub przebudowie do ich zakończenia.

Dom – wraz ze stałymi elementami i przynależnymi budowlami od dnia rozpoczęcia robót budowlanych na podstawie pozwolenia na budowę do dnia ich całkowitego zakończenia.

Wspomniane w definicji zakończenie budowy następuje w momencie:

  • zamieszkania w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym, o ile nastąpiły wymagane przepisami prawa odbiory techniczne instalacji;
  • gdy budynek mieszkalny, lokal mieszkalny, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące otrzymały pozwolenie na użytkowanie;
  • zakończenia rozbudowy zmieniającej konstrukcję budynku, co do której nie wymagane było pozwolenie na budowę.

Chcąc ubezpieczyć dom w budowie warto prześledzić zapis w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia danego produktu dotyczący momentu, w którym można to zrobić albo w którym ochrona będzie już obowiązywała.

Potrzebujesz wykupić polisę ubezpieczenia domu w budowie? Skontaktuj się

Więcej informacji, ciekawostek i promocji znajdziesz w zakładce BLOG