// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Ochrona rodziny

Chroń swoich najbliższych od wszelkich ryzyk

Ubezpieczenia typu ochrona rodziny mogą obejmować ochroną ubezpieczeniową nie tylko osoby które ubezpieczenie wykupią, ale także i ich najbliższych. Ubezpieczyciele dają możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową na życie także swojego współmałżonka oraz dzieci. Zakład ubezpieczeniowy może dopuszczać możliwość ubezpieczenia swojego partnera życiowego, tak więc niekoniecznie ubezpieczenia rodzinne muszą być zarezerwowane tylko i wyłączenie dla zalegalizowanych związków.

Inną ciekawą opcją jest także możliwość odrębnego ustanowienia beneficjentów polisy ubezpieczeniowej. Każde z małżonków może zrobić to całkowicie osobno, jeśli ubezpieczenie przewiduje taką możliwość. Podstawowym zakresem ochrony jest oczywiście ochrona życia, tak więc odszkodowanie wypłacane jest w razie śmieci jednej z ubezpieczonych osób. Dodatkowo możliwe jest objęcie osób ubezpieczonych pakietem ochronnym dającym możliwość zwrotu poniesionych kosztów leczenia i hospitalizacji. Dobrze też jeśli w ramach ubezpieczenia przewiduje się pomoc ubezpieczyciela także w razie wystąpienia nieszczęśliwych wypadków.

Czy chcecie Państwo ubezpieczyć tylko swoje życie, czy szukacie również ochrony na wypadek ciężkiego zachorowania lub hospitalizacji dla siebie i całej rodziny?

Skontaktuj się z nami

Więcej informacji, ciekawostek i promocji w zakładce BLOG