// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Ubezpieczenie mieszkania

Dobre ubezpieczenie to wszechstronna i kompleksowa ochrona wszystkich składników majątku

 

Wszechstronne, kompleksowe ubezpieczenie wszystkich składników majątku jest gwarancją poczucia bezpieczeństwa. Mieszkanie, ruchomości w mieszkaniu, mienie drobne od rozboju, ubezpieczenie piwnicy, a nawet odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym – wszystko można objąć odpowiednią polisą, zapewniając sobie spokój na długie lata. Warto wszystkie składniki swojego majątku prywatnego objąć dobrą polisą ubezpieczeniową.

Usługi assistance również nie należą do rzadkości w ofertach towarzystw ubezpieczeniowych. To szybka pomoc fachowca w sytuacjach awaryjnych, np. gdy trzeba wezwać elektryka, hydraulika czy speca, który sprawdzi, skąd ulatnia się gaz w kuchence gazowej.

Ubezpieczając należący do nas majątek nieruchomy (nieruchomości) i ruchomy (rzeczy ruchome – ruchomości) przed zniszczeniem, uszkodzeniem czy innym uszczerbkiem majątkowym musimy zdawać sobie sprawę z szeregu potencjalnych zagrożeń, jakie mogą powstać po naszej stronie. Będą to takie zagrożenia jak:

  • wystąpienie rozmaitych zdarzeń losowych takich jak pożar, gradobicie, ulewny deszcz, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, powódź, lawina, zapadanie się ziemi i szereg innych niespodziewanych zdarzeń;
  • włamanie a następnie kradzież mienia ruchomego znajdującego się w naszym domu czy mieszkaniu;
  • rabunku czyli kradzieży mienia ruchomego z zastosowaniem przemocy fizycznej, groźby jej użycia lub za pomocą podstępnego działania sprawcy;
  • dewastacji należącego do nas domu, mieszkania i innego należącego do nas mienia;
  • uszczuplenia naszego majątku (środków finansowych) z uwagi na konieczność zapłaty odszkodowania będącego wynikiem naszej odpowiedzialności cywilnej wobec innych osób związane z nieroztropnym zachowaniem naszych dzieci, użytkowaniem domu czy mieszkania, czy też pogryzieniem innej osoby przez należącego do nas psa.

Potrzebujesz wykupić polisę ubezpieczenia mieszkania? Skontaktuj się 

Więcej informacji, ciekawostek i promocji znajdziesz w zakładce BLOG