// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Coraz więcej osób wykupuje pakiety zdrowotne dla siebie i swojej rodziny. Coraz więcej pracodawców oferuje je także swoim pracownikom.

Czy wykupienie prywatnego ubezpieczenia zapewnia ochronę w najtrudniejszym czasie?

Czy prywatna opieka medyczna zastąpi NFZ?

Czego nie obejmuje prywatna opieka medyczna?

Czym jest prywatne ubezpieczenie zdrowotne i ile kosztuje?

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne jest płatnym dopełnieniem ubezpieczenia zdrowotnego z ramienia Narodowego Funduszu Zdrowia, którym objęte są wszystkie osoby legalnie zatrudnione w Polsce. Każda osoba, która wykupi prywatną opiekę medyczną, w zamian za opłacanie określonych składek zapewnia sobie szybszy niż w NFZ dostęp do lekarzy specjalistów oraz licznych badań diagnostycznych i laboratoryjnych. Ceny uzależnione są od towarzystwa, w którym zdecydujemy się zawrzeć umowę, wariantu opieki, Twojego wieku i stanu zdrowia. Pamiętaj, że posiadając prywatny pakiet medyczny nie możesz zrezygnować z NFZ, na który co miesiąc odciągane jest 9% Twojej pensji.

Jaki jest zakres prywatnej opieki zdrowotnej w porównaniu do NFZ?

Prywatna opieka medyczna nigdy nie zastąpi Narodowego Funduszu Zdrowia, bo usługi, które proponuje, mają o wiele węższy zakres. Ubezpieczyciele i prywatni dostawcy usług medycznych selekcjonują swoich przyszłych klientów i nie wszystkim skłonni są zapewniać dodatkową opiekę nawet za wygórowaną składkę.

Podstawową motywacją wyboru ścieżki leczenia prywatnego jest krótszy czas oczekiwania na wizytę czy badanie (deklaruje ją 70% badanych, którzy przynajmniej raz skorzystali z usług świadczonych poza powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym). Średni czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty w publicznej służbie zdrowia wynosił w minionym półroczu ponad 3 i pół miesiąca, przy czym 6% badanych czekało na wizytę ponad rok. Prawie co piąty ankietowany, który potrzebował konsultacji specjalisty (17%), nie dostał się do niego w ramach świadczeń publicznej opieki zdrowotnej.

Wg CBOS

Czy wykupienie prywatnego ubezpieczenia zapewnia ochronę w najtrudniejszym czasie?

Prywatne ubezpieczenia to pakiety służące swoim pacjentom w przypadkach nagłych, lub przewlekłych, ale nie wymagających hospitalizacji, przeszczepów, leczenia psychiatrycznego w zamkniętych zakładach, specjalistycznych czy operacji. W tych przypadkach możemy się leczyć tylko i wyłącznie na NFZ.

Polacy nie ufają NFZ. Coraz częściej sięgamy po prywatne pakiety medyczne, bo komfort obsługi pacjenta jest na dużo wyższym poziomie. Z roku na rok przybywa osób chętnych na zakup pakietów. Polacy państwową służbę zdrowia kojarzą przede wszystkim z ogromnymi kolejkami i koniecznością wielomiesięcznego oczekiwania na wizytę u specjalisty, a także ze słabo wyposażonymi placówkami. Ze względu na zainteresowanie, przybywa też firm ubezpieczeniowych oferujących takie pakiety. Płacimy za pakiety bo daje nam to możliwość przy jednej wizycie skorzystania z wielu porad specjalistów, bez kłopotliwego organizowania skierowań do specjalistów.

Jakie są statystyki wykupywania prywatnych polis?

W roku 2016 najwięcej osób leczyło się w sposób „mieszany”, czyli korzystało zarówno ze świadczeń dostępnych w ramach NFZ, jak i opłaconych prywatnie (40%). Nieco mniej liczną grupę stanowiły osoby, które korzystały wyłącznie z usług publicznej służby zdrowia (37%). Zaledwie 7% badanych leczyło się wyłącznie „prywatnie” – płacąc za potrzebne im porady i usługi medyczne z własnej kieszeni lub z dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. wg CBOS

Kto najczęściej kupuje prywatne pakiety zdrowotne?

Co czwarty dorosły Polak ma wykupione dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne – abonament lub polisę (23%), w tym 16% opłaca je samodzielnie, z domowego budżetu, a w przypadku 7% są one w całości lub częściowo finansowane przez pracodawców.

Posiadaczami dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego najczęściej są osoby w średnim wieku (25–44 lata), badani z wyższym wykształceniem (41%), ankietowani pozytywnie oceniający własną sytuację materialną, o najwyższych dochodach na osobę w rodzinie (powyżej 2000 zł – 39%). Wśród grup społeczno-zawodowych najczęściej są to przedstawiciele kadry kierowniczej i wysoko wykwalifikowani specjaliści (53%) oraz średni personel i technicy (45%). Z kolei najrzadziej dodatkowe świadczenia zdrowotne mają wykupione mieszkańcy wsi (16%), osoby słabo wykształcone oraz najstarsi z badanych (powyżej 65 roku życia). Wg CBOS

Gdzie można wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

Jeśli jesteś zainteresowany tym rozwiązaniem, masz dwie możliwości:

  • abonament w którymś z prywatnych centrów medycznych (LUX MED, Enel-Med, Medicover itp.)
  • ubezpieczenie zdrowotne w firmie ubezpieczeniowej (specjalizują się w tym np. InterRisk, INTER Polska, Signal Iduna, Allianz, TU Zdrowie)

Abonamenty medyczne de facto też są ubezpieczeniami, tylko wykupuje się je bezpośrednio w danym centrum medycznym.

Wysokość opłaty za ubezpieczenie będzie zależała od tego, jak bogaty pakiet usług wybierzesz i czy wykupisz ubezpieczenie dla siebie, czy również dla swoich bliskich. Przy wyborze ubezpieczyciela lub centrum medycznego koniecznie weź pod uwagę ilość placówek, z których możesz skorzystać w Twojej najbliższej okolicy, a także dostępność lekarzy specjalistów, na których najbardziej Ci zależy.

Ubezpieczyciele pomimo szerokiego wachlarza usług medycznych rzadko w swoich ofertach uwzględniają w 100% nieodpłatne leczenie stomatologiczne, pokrycie kosztów ratownictwa medycznego czy pomoc w przypadku nieszczęśliwego wypadku. Zapewniają jednak szybki dostęp do lekarzy specjalistów oraz szeregu badań diagnostycznych i laboratoryjnych, na które z ramienia NFZ często musiałbyś czekać miesiącami.