// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Wielu Polaków w zimową podróż za granicę na narty pojedzie samochodem. Według raportu hrs.com najczęściej wybieranym środkiem transportu jest nadal samochód (aż 45% turystów). Przed wyjazdem warto sprawdzić, co robić w razie wypadku na drodze – gdy będziemy poszkodowani lub spowodujemy kolizję. Warto także dowiedzieć się jakie ubezpieczenie będzie nam niezbędne, by w pełni oddawać się zimowemu szaleństwu. Bo tak jak dbamy o techniczną sprawność auta tak zadbajmy tez o siebie i bliskich by wyjazd można było zaliczyć do udanych.

Jak polisa OC działa za granicą?

Przed podróżą autem na narty warto upewnić się, czy ubezpieczenie pojazdu będzie chroniło nas również poza granicami Polski. Tak jest w przypadku obowiązkowej polisy OC, która działa na terytorium państw należących do Porozumienia Wielostronnego – to przede wszystkim kraje członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z kolei w kilkunastu kolejnych krajach OC obowiązuje, jeśli właściciel auta ma tzw. Zieloną Kartę, a więc działający międzynarodowo dowód ubezpieczenia. O ten dodatkowy dokument należy zwrócić się do swojego ubezpieczyciela.  Muszą znaleźć się w nim dokładne dane obu stron uczestniczących w zdarzeniu i informacje o jego okolicznościach. Jednak najpopularniejsze wśród Polaków zimowe lokalizacje, takie jak Czech, Słowacja, Włochy, Austria czy Szwajcaria, należą do obszaru objętego ochroną w ramach OC. Polisa daje właścicielowi samochodu gwarancję, że jeśli spowoduje wypadek lub kolizję, to nie będzie musiał pokrywać szkody z własnej kieszeni, bo przejmie to na siebie ubezpieczyciel.

Doszło do szkody? I co dalej?

Jeśli doszło do szkody, należy pamiętac o paru rzeczach. Najważniejsze to: spisanie oświadczenia o szkodzie, dane właścicieli pojazdów, zdjęcia, numery polis i dane ubezpieczyciela. W zależności od tego czy jesteśmy poszkodowanym czy sprawcą dbamy o to by wszytsko bylo spisane rzeczowo i w dokładnie. Procedury są jednakowe jak w Polsce. Wszelkie szczegółowe informacje jeśli jesteś poszkodowanym znajdziesz TUTAJ, a jeśli sprawcą TUTAJ.

I jeszcze jedna ważna sprawa: nigdy nie podpisujmy oświadczenia – jako sprawca lub poszkodowany – którego z powodu bariery językowej do końca nie rozumiemy!

AC i assistance – ubezpieczenia nieobowiązkowe – ale jakże przydatne za granicą.

Wczasie zagranicznych wojaży szczególne pomocne wydaje się wykupienie pomocy Assistance. W zależności od posiadanego pakietu pomoc assistance może obejmować naprawę i usprawnienie na miejscu, holowanie, dowóz paliwa, zakwaterowanie, pojazd zastępczy, transport podróżujących do miejsca docelowego lub do kraju, odbiór pojazdu po naprawie, strzeżony parking dla uszkodzonego samochodu czy zastępczego kierowcę.

Najczęściej udzielana pomoc polega na naprawie pojazdu na miejscu lub holowaniu. Obok awarii i stłuczek podczas ferii zdarzają się też nietypowe sytuacje, jak zatrzaśnięcie kluczyków w pojeździe czy brak paliwa. Tym bardziej pomocna może być polskojęzyczna infolinia assistance koordynująca organizację wsparcia po szkodzie.

Wybierając się w nieco bardziej egzotyczne miejsca, na pewno trzeba sprawdzić, czy zagraniczne assistance dla kierowców zadziała w kraju docelowym. Terytorialny zasięg działania assistance pokrywa się przeważnie z ubezpieczeniem AC. Ten rodzaj polisy chroni właściciela pojazdu przede wszystkim przed zniszczeniami samochodu, które sam spowoduje lub są wynikiem zdarzeń losowych, takich jak niekorzystne warunki atmosferyczne, kolizji ze zwierzętami czy wandalizmu. AC daje też możliwość otrzymania odszkodowania po kradzieży samochodu, choć trzeba sprawdzić, czy niektóre kraje nie są wyłączone z ochrony przed tym ryzykiem. Więcej TUTAJ

Czy potrzebuje ubezpieczenia jadąc na narty?

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granica nie jest obowiązkowe, jednak świadomość Polaków jest coraz większa i coraz więcej osób wykupuje takie ubezpieczenie by spokojnie oddawać się urokom zimoweych szaleńst. 

Polisa turystyczna powinna być zawarta w zakresie:

  • Ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) – zapewnia pokrycie kosztów leczenia za granicą. Powinno obejmować również koszty akcji ratowniczej.
  • Ubezpieczenie pokrycia kosztów poszukiwań i akcji ratowniczej w górach – koszty użycia śmigłowca przez górskie pogotowia są ogromne
  • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – gwarantuje odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, np. gdy doznasz kontuzji na stoku.
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC w życiu prywatnym) – zapewni, że za szkody, które wyrządzisz osobom trzecim (np. gdy podetniesz innego narciarza) nie będziesz musiał płacić z własnej kieszeni, ale zrobi to Twój ubezpieczyciel.
  • Assistance – konsultanci Centrum Alarmowego ubezpieczyciela zorganizują Ci np. wizytę u lekarza, transport medyczny, udzielą informacji w przypadku problemów w podróży.
  • Ubezpieczenie bagażu lub/i sprzętu sportowego od kradzieży, zniszczenia.

Więcej na ten temat znajdziesz TUTAJ

    Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej

    506-157-909