// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Stres jest negatywnym odczuciem, które towarzyszy człowiekowi od zawsze. Niestety coraz częściej żyjemy w tzw. ciągłym stresie. Badania prowadzone przez Światową Organizacje Zdrowia (WHO) są niepokojące i wskazują, że szybkie tempo życia, praca, rywalizacja i towarzyszący temu wszystkiemu stres zwiększają prawdopodobieństwo zachorowania na choroby nowotworowe, wrzodowe czy układu krążenia.

Zdrowe odżywianie, dobra kondycja fizyczna i radość życia zmniejszają zachorowania. Ale nie wykluczają. Dlatego porozmawiaj o ochronie na wypadek poważnego zachorowania i spokojnie spełniaj swoje marzenia.

Bo zdrowie to najcenniejszy majątek każdego człowieka. Potwierdzają to badania, według których aż 66% Polaków uważa właśnie zdrowie za najważniejszą wartość. Z drugiej strony, dane statystyczne wskazują, że ponad 150 tys. osób rocznie słyszy w naszym kraju diagnozę „nowotwór”. Statystyki dotyczące zachorowań z roku na rok rosną – słyszymy o przypadkach choroby wśród najbliższych, znajomych czy też osób sławnych.
W walce z rakiem ważny jest przede wszystkim czas, ale potrzebne są także pieniądze na dodatkowe wydatki związane z leczeniem.

My dla Państwa dwie propozycje:

Warta sposób na raka

Propozycja WARTA Sposób na Raka, zapewni Panu/i
 świadczenie z polisy nawet 500 tysięcy złotych,
 poza świadczeniami pieniężnymi otrzyma Pan/i także pomoc specjalistów ze światowych klinik zajmujących się leczeniem nowotworów( Druga Opinia Medyczna). Dzięki temu nie musi Pan/i na własną rękę szukać dostępnych na świecie form leczenia – w wydanej opinii lekarze wskażą gdzie i jak można leczyć dany przypadek.
 wsparcie specjalistów przez okres aż 10 lat od daty diagnozy. Pomoc w formie usług assistance wskazanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (np. transport medyczny, zwrot kosztów peruk, opieka nad dziećmi).
Zakres ochrony zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia.

Onkocompensa

  1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonych.
  2. Ubezpieczenie obejmuje świadczenie z tytułu Rozpoznania u Ubezpieczonego po raz pierwszy w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli (z uwzględnieniem upływu okresu karencji – o ile zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 2-3 miała zastosowanie) Nowotworu złośliwego w stadium inwazyjnym.
  3. W przypadku wystąpienia zdarzenia o którym mowa w ust 2, COMPENSA wypłaca Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia.

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej

506-157-909