// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Ubezpieczenia zwierząt są w dalszym ciągu produktem mało popularnym, u niektórych wywołują wręcz uśmiech na twarzach. Jeśli jednak ubezpieczamy wszystko, co cenne i ważne, dlaczego nie pomyśleć o swoim pupilu. Zważywszy na rosnące ceny usług weterynaryjnych, ubezpieczenie może okazać się ulgą dla kieszeni właściciela w razie nieszczęśliwego wypadku.

Na rynku coraz częściej można spotkać oferty dla właścicieli czworonożnych pupili. Ubezpieczenie od wyrządzonych szkód, zdarzeń losowych, śmierci, a nawet zwrot kosztów leczenia to wszystko w zakresie ubezpieczenia mieszkania lub domu w Compensie. Co dokładnie zawiera polisa Mój Compan i jakie jest jej zakres i koszt?

Od dnia 27 kwietnia 2017r., w nowym ubezpieczeniu Compensa Mój Dom istnieje możliwość rozszerzenia zakresu polisy o Ubezpieczenie weterynaryjne Mój Compan. Jest to dodatkowa klauzula, która może być dokupiona do umowy obejmującej ochroną mieszkanie lub dom mieszkalny.

W ramach zawartego ubezpieczenia, Compensa zwraca poniesione przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej koszty w przypadku wystąpienia choroby lub nieszczęśliwego wypadku psa lub kota. Zakres umowy obejmuje koszty leczenia weterynaryjnego psa lub kota, poniesione na ratowanie zdrowia lub życia zwierzęcia, a w przypadku, gdy lekarz weterynarii stwierdzi, że leczenie nie gwarantuje jego wyleczenia bądź konieczne było skrócenie cierpień zwierzęcia po nieszczęśliwym wypadku, także koszty uśpienia zwierzęcia, kremacji i pochówku. Ponadto ubezpieczenie zapewnia wypłatę świadczenia na zakup nowego zwierzęcia w przypadku, gdy zaistnieje konieczność uśpienia naszego pupila w następstwie choroby lub wypadku.

Ubezpieczenie nie pokrywa m.in. kosztów leczenia zwierząt przez osoby nie posiadające czynnego prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii, leczenia wad wrodzonych, zachorowań będących skutkiem niewykonania obowiązkowych szczepień ochronnych, kosztów poniesionych na leczenie zwierząt hodowlanych bądź wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych, naukowych lub do pracy w wojsku, policji itp.

Z zakresu ochrony wyłączone są również m.in. następstwa niezapewnienia zwierzętom właściwych warunków bytowania oraz pielęgnacji, wymaganych przepisami Ustawy o ochronie zwierząt, zaniedbań żywieniowych oraz braku stałego dostępu do wody, pozostawienia zwierzęcia bez opieki przez okres dłuższy niż 24 godziny bądź porzucenia zwierzęcia czy przewożenia go niezgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów Ustawy o ochronie zwierząt.

Suma ubezpieczenia dla każdego zwierzęcia wskazanego w Umowie wynosi 8.000 zł.

W ramach ww. sumy ubezpieczenia określa się następujące limity odpowiedzialności:

1) dla kosztów leczenia weterynaryjnego – limit odpowiedzialności wynosi 5.000 zł;

2) dla kosztów uśpienia z konieczności oraz kremacji i pochówku – limit odpowiedzialności wynosi 600 zł;

3) dla jednorazowego świadczenia na zakup nowego zwierzęcia po śmierci psa lub kota objętego ubezpieczeniem weterynaryjnym – limit odpowiedzialności wynosi 3.000 zł.

Wiek przystąpienia psów w zależności od wagi ciała jest do 6-8 lat, a kotów do 10 lat.

W przypadku kontynuacji umowy, wiek zwierzęcia nie może przekroczyć 12 lat.

Roczny koszt ubezpieczenia to 440 zł; w przypadku zawarcia ubezpieczenia mieszkania lub domu mieszkalnego na trzyletni okres ubezpieczenia, w trzecim roku Compensa stosuje zniżkę składki w wysokości 50%.

KLAUZULĘ MÓJ COMPAN MOŻNA ZAWRZEĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE JAKO ROZRZESZENIE DO PAKIETU UBEZPIECZENIA MAJĄTKU !!!

OWU dostępne TUTAJ

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej

506-157-909