// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Zawsze sprawdzaj ubezpieczenie OC pojazdu, który pożyczasz od innej osoby

Każdy pojazd mechaniczny musi mieć ubezpieczenie OC. Jeśli spowodujesz wypadek, korzystając z cudzego pojazdu bez polisy OC – pokryjesz koszty odszkodowań. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci odszkodowania, ale zażąda zwrotu wszystkich kosztów od Ciebie (kierowcy) oraz od właściciela pojazdu.

Jeśli, prowadząc samochód lub motocykl bez wykupionej polisy odpowiedzialności cywilnej, która jest obowiązkowa dla każdego pojazdu, spowodujesz wypadek, będziesz musiał wypłacić odszkodowanie z własnych zasobów, oczywiście do spółki z właścicielem pojazdu, tym, który zaniedbał wykupienia polisy.

 

Obowiązujące przepisy mówią, że poszkodowanemu odszkodowanie wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Obowiązujące przepisy mówią, że poszkodowanemu odszkodowanie wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), który następnie zwraca się do sprawcy wypadku o zwrot wypłaconego poszkodowanemu świadczenia. UFG zwróci się o wypłacona kasę zarówno do właściciela pojazdu, który nie miał ubezpieczenia, jak i do sprawcy wypadku lub kolizji, czyli do kierowcy. Kwoty, które należy oddać UFG są niebagatelne, a rekordzista musi oddać ponad milion złotych.

 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjne powstał po to, aby wypłacać poszkodowanym świadczenia w sytuacjach, gdy niemożliwe jest uzyskanie świadczenia z obowiązkowej polisy OC

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjne powstał po to, aby wypłacać poszkodowanym świadczenia w sytuacjach, gdy niemożliwe jest uzyskanie świadczenia z obowiązkowej polisy OC. Dlatego w chwili, gdy szkoda została wyrządzona, a odpowiedzialność za nią bez wątpienia ponosi właściciel pojazdu lub osoba nim kierująca, Fundusz przejmuje na siebie rolę ubezpieczyciela. O odszkodowanie z funduszu możesz ubiegać się wówczas, gdy nie ustalono tożsamości właściciela pojazdu i osoby kierującej. Otrzymasz wówczas zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia, renty aczkolwiek nie uzyskasz odszkodowania za uszkodzony samochód.

Nieznajomość prawa szkodzi

Nieznajomość prawa szkodzi. A obowiązki spoczywające na kierowcy pojazdu są ściśle sprecyzowane przez prawo. Roszczenia fundusz są dużym zaskoczeniem dla kierowców, którzy spowodowali wypadek, prowadząc nie swój samochód. Kierowcy bywają zdziwieni nawet koniecznością poniesienia kosztów holowania auta. Tymczasem Fundusz ma około 17 tysięcy spraw regresowych, na łączną sumę 211 milionów złotych. Są to naprawdę niemałe kwoty, i nie ma co marzyć, że Fundusz akurat do ciebie się nie zwróci. Dla wielu kierowców, wypadek bez aktualnej polisy OC to zmiana całego dotychczasowego życia, a zadłużenie można spłacać niemal całe życie, co oznacza, że brak polisy OC może mieć długotrwałe efekty. Co ciekawe, czas działa na niekorzyść kierowcy, więc im starsza sprawa, tym większą ma wartość dla Funduszu.

Dla pasażera, który podróżuje autem bez aktualnej polisy OC, brak ubezpieczenia również może mieć znaczenie

Dla pasażera, który podróżuje autem bez aktualnej polisy OC, brak ubezpieczenia również może mieć znaczenie. Jeśli samochód czy motocykl należy do kogoś z rodziny lub osoby zaprzyjaźnionej, można sprawdzić na kierowcę dodatkowe kłopoty. Występując bowiem za namową kancelarii odszkodowawczej do funduszu o odszkodowanie, nie zdajemy sobie sprawy, że Fundusz wystąpi do właściciela i kierowcy auta o zwrot wypłaconego odszkodowania. W efekcie powiększy się dodatkowo dług tych osób względem Fundusz. Może to mocno uderzyć w bliskie osoby, zwiększając ich zadłużenie.

Polisę OC musi posiadać każdy, bez względu na to, czy jest kierowcą “szkodowym” czy też ma pojazd nietypowy. Firmy ubezpieczeniowe nie mogą odmówić sprzedaży ubezpieczenia, nawet przez wgląd na to, że w przeszłości wielokrotnie zalegał z opłatami za polisę. Mogą natomiast zaproponować składkę, na widok której wyskoczysz z butów, zwłaszcza że taryfy składek ustalają zakłady ubezpieczeń, więc ich wysokość nie jest regulowana urzędowo.

OC pojazdu sprawdzisz w aplikacji mobilnej „UFG baza” i na stronie www.ufg.pl.

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej

506-157-909