// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Czy kierowca może zgłosić szkodę z OC u swojego ubezpieczyciela?  

 • Dzięki obowiązkowemu ubezpieczeniu OC sprawcy wypadków komunikacyjnych nie muszą z własnych pieniędzy pokrywać skutków swojej nieuwagi na drodze.
 • Poszkodowanym kierowcom poniesione straty rekompensują ubezpieczyciele w ramach polisy OC kupionej przez sprawcę zdarzenia.
 • Dzięki bezpośredniej likwidacji szkód po odszkodowanie można zgłosić się do swojego ubezpieczyciela – jakie warunki trzeba spełnić, aby było to możliwe?

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – tak brzmi pełna nazwa tzw. polisy OC – jest obowiązkowe dla każdego właściciela zarejestrowanego w Polsce pojazdu. Ten rodzaj ochrony gwarantuje pokrycie strat finansowych poszkodowanym w kolizji albo wypadku drogowym. Poszkodowany szybciej i skuteczniej uzyska odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń, niż gdyby musiał to zrobić bezpośrednio od innego kierowcy. Sprawca zaś nie musi ponosić finansowych konsekwencji spowodowanej szkody, ponieważ weźmie je na siebie jego ubezpieczyciel.

  Ścieżka działania w takiej sytuacji jeszcze do niedawna na całym rynku wyglądała identycznie. Kierowca, który ucierpiał z winy innego kierowcy, dokumentował powstałą szkodę i z numerem polisy OC sprawcy zgłaszał się do jego ubezpieczyciela. Obecnie niektóre towarzystwa w ramach dodatkowej usługi dodawanej do ubezpieczenia OC pozwalają klientom korzystać z tzw. bezpośredniej likwidacji szkód (BLS). To rozwiązanie pozwala poszkodowanym zgłosić się po odszkodowanie bezpośrednio do swojego zakładu ubezpieczeń (czyli tam, gdzie kupili polisę OC), który przejmie na siebie ocenę i obsługę szkody oraz wypłatę pieniędzy 

  BLS: zasady działania

  W ramach BLS-u poszkodowany kontaktuje się wyłącznie ze swoim ubezpieczycielem, który po przekazaniu odszkodowania, na własną rękę zwróci się do zakładu ubezpieczeń sprawcy po zwrot wypłaconej sumy. Ta część procesu likwidacji szkody odbywa się już bez udziału poszkodowanego kierowcy. Warto jednak wiedzieć, że nie każde zdarzenie kwalifikuje się do BLS-u.

  Aby tak się stało, musi zostać spełnionych kilka warunków, np.:

  • do kolizji lub wypadku doszło z udziałem dwóch pojazdów,
  • sprawca szkody został zidentyfikowany,
  • pojazd sprawcy jest zarejestrowany w Polsce,
  • polisa OC sprawcy została wydana przez działający w Polsce zakład ubezpieczeń,
  • wartość szkody nie przekracza 25 tys. zł,
  • zgłoszenie dotyczy wyłącznie uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu oraz jego elementów, a nie np. zdrowia uczestników zdarzenia, bagażu czy przewożonego ładunku.

  To są przykładowe warunki do spełnienia, w każdym z Towarzystw Ubezpieczeniowych mogą być różne.

  Praktyka pokazuje, że większość szkód spełnia w/w warunki i może zostać zgłoszona w towarzystwie poszkodowanego.

  W ramach BLS-u można przede wszystkim otrzymać pieniądze za całkowicie zniszczony pojazd lub na naprawę powstałych w wyniku kolizji uszkodzeń. Oprócz tego właściciel będzie mógł liczyć na pokrycie kosztów holowania, parkowania oraz samochodu zastępczego.

  To przydatne, że kierowca może korzystać po szkodzie z obsługi ubezpieczyciela, którego sam wybrał i wie, czego może się po nim spodziewać – np. z jakimi serwisami współpracuje. Dzięki BLS eliminowany jest element loterii, który zawsze się pojawia, gdy dopiero po wypadku poszkodowany dowiaduje się od sprawcy, do jakiej firmy musi zgłosić się po odszkodowanie

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej

506-157-909