// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Ogień, to żywioł, który potrafi zniszczyć dorobek całego życia. Skutki zaprószenia iskier mogą być katastrofalne. Warto poznać najczęstsze przyczyny pojawiania się pożarów, aby ustrzec własny majątek oraz życie swoje i osób najbliższych przed niebezpieczeństwem.

Pożar to jeden z najniebezpieczniejszych i najbardziej trudnych do opanowania zjawisk związanych z procesem niekontrolowanego spalania materiałów organicznych i nieorganicznych. Wystarczy chwila nieuwagi, brak podstawowych elementów bhp, zaprószenie ognia i nieszczęście gotowe. Warto pamiętać, że ogień z powodzeniem może tlić się przez kilkanaście godzin, zanim wybuchnie ze zdwojoną siłą, niszcząc cały dobytek. Jego siła wynika z faktu, że jest on bardzo trudny do opanowania i trudno go szybko zatrzymać. 

Zostawianie podłączonego do ładowarki telefonu to igranie z ogniem. Zwarcia w instalacji elektrycznej są drugim po wadach i nieprawidłowej eksploatacji urządzeń i instalacji grzewczych powodem co siódmego pożaru w domu. Źródłem zwarć są pozostawione bez nadzoru sprzęty domowe, czajniki zasilacze i ładowarki. Prosimy więc o sprawdzenie, jakie sprzęty są na stałe wpięte do sieci elektrycznej i w miarę możliwości wyłączajmy te zbędne, zaoszczędzimy także na rachunkach za prąd. Pamiętajmy, że w czasie czuwania urządzenia także pobierają energię.

Jakie są najczęstsze przyczyny pożarów?

Zgodnie z danymi Państwowej Straży Pożarnej najczęstszą przyczyną pożarów domów i mieszkań jest nieprawidłowe wykorzystywanie pieców i grzejników. Dotyczy to szczególnie urządzeń elektrycznych pozostawionych bez nadzoru i nie przystosowanych do pracy ciągłej – czyli przede wszystkim: ogrzewaczy pomieszczeń, kuchenek i czajników. Wato pamiętać, aby urządzenia te wykorzystywać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem oraz pod nadzorem. Wszelkiego rodzaju piecyków nie wolno zasłaniać ubraniami – taka izolacja łatwo może doprowadzić o przegrzania urządzenia i w konsekwencji do samozapalenia.

Należy także zachować szczególną ostrożność w zakresie używania piecyków i urządzeń grzewczych z otwartym paleniskiem. Dotyczy to przede wszystkim kuchni węglowych, pieców, coraz modniejszych kominków czy piecyków gazowych. W przypadku kominków, szczególnie w odniesieniu do domów drewnianych, równie ważne jest właściwe zabezpieczenie wkładu kominowego, który może doprowadzić do samozapłonu spowodowanego wysoką temperaturą. 

Warto także ostrożnie przeprowadzać wszelkiego rodzaju prace związane z remontami. Pracujące szlifierki czy spawanie generujące iskry, mogą być przyczyną zaprószenia ognia. Przyczyną pożaru może być także nieprawidłowe naprawianie czy montaż instalacji elektrycznych lub gazowych.

Straż pożarna podkreśla także, że źródłem pożaru mogą stać się łatwopalne substancje (np. rozpuszczalniki, farby, butle z gazem czy kanistry z benzyną) umieszczone blisko ognia lub przy źródłach ciepła. 

Warto pamiętać, że dużo pożarów następuje w wyniku umyślnego podpalenia oraz nieumyślnego zaprószenia ognia. Dość powszechną przyczyną pożarów jest zaśniecie z palącym się papierosem. 

Co nam zagraża w czasie pożaru?

Zwykle za najgroźniejszy uważa się ogień i wysoką temperaturę. Jednak znacznie bardziej niebezpieczny jest dym. Zawiera trujące substancje (gazy toksyczne), głównie ze spalających się tworzyw sztucznych, jakich wiele w materiałach budowlanych i wykończeniowych. Gdy pali się w domu, brakuje tlenu – wtedy substancje palne nie spalają się do końca i powstaje mieszanina toksycznych składników o wysokiej temperaturze. W takiej sytuacji wystarczy kilka głębszych oddechów, by stracić przytomność.

Materiały zawierające retardanty, czyli środki utrudniające zapalenie, pod wpływem wysokiej temperatury najpierw zaczynają się topić, ulegają rozkładowi, a dopiero produkty tego rozkładu się zapalają. Podczas spalania się niektórych materiałów (na przykład styropianu) powstają płonące krople lub odpadające fragmenty – szczególnie gdy znajdują się one na sufitach. To może ułatwiać dalsze rozprzestrzenianie się ognia oraz utrudnić ucieczkę w równym stopniu co ogień.

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej

506-157-909