// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Pomimo tego, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny coraz bardziej uszczelnia swój system i wprowadza coraz to nowe sposoby kontroli, szacuje się, że po polskich drogach porusza się ok. 80-90 tysięcy pojazdów bez ważnej polisy OC.

  • Z najnowszych analiz wynika, że 37 procent przypadków braku ważnego OC to wygaśnięcie polisy zbywcy po zakupie używanego pojazdu. Jak tłumaczą specjaliści z UFG, wynika to przede wszystkim z nieznajomości przepisów. Pomimo tego, że od zmiany ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (…) minęło już ponad 6 lat, kupujący nie wiedzą, że mogą korzystać z polisy zbywcy wyłącznie do końca okresu na jaki umowa została zawarta a taka polisa nie wznawia się automatycznie.
  • Drugim powodem braku ważnego OC (24 procent) jest nieopłacenie raty składki, co skutkuje wygaśnięciem polisy.
  • Kolejny powód to przeświadczenie, że nie ma konieczności wykupywania polisy OC jeżeli pojazd nie jest użytkowany lub niesprawny (20 procent przypadków).
  • Innymi przyczynami braku ważnego OC są brak środków na opłacenie składki (6 procent przypadków) oraz to, że w dniu rejestracji nowego lub sprowadzonego z zagranicy pojazdu nie została zawarta umowa OC (3,5 procenta przypadków).
Należy zwrócić uwagę na fakt, że w latach 2013 – 2017 UFG wykryło ponad 80 tysięcy przypadków braku ważnego OC. Już sześciu na dziesięciu nieubezpieczonych jest wykrywanych dzięki algorytmom stosowanym przez UFG do analizy baz danych.

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej

506-157-909