// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

W ubiegłym roku doszło do prawie 60 tys. wypadków w szkołach. Za najczęstszą przyczynę Ministerstwo Edukacji Narodowej podaje… nieuwagę. Rok szkolny lada moment ruszy pełną parą. Szykując wyprawkę dla dziecka, warto nie zapomnieć o najważniejszym – zatroszczeniu się o jego bezpieczeństwo. Szkoła to miejsce, w którym stale wiele się dzieje. O nieszczęśliwy wypadek nie trudno – podczas gry w piłkę czy na zajęciach judo. Dzieci są bardzo aktywne i nawet najlepsza opieka nie gwarantuje tego, że nic się nie wydarzy.

Sprawdź WARTA OCHRONA – jedną polisę dla siebie i dziecka z wsparciem finansowym  w razie wypadku, poważnej choroby oraz w wielu innych życiowych sytuacjach.

Zachowanie wszystkich środków bezpieczeństwa, niestety nie gwarantuje nam tego, że nigdy nie ulegniemy wypadkowi. Jeżeli jednak już dojdzie do takiej sytuacji, warto mieć odpowiednie zabezpieczenie finansowe, które można przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z leczeniem skutków wypadku, np. zakup leków, badania czy rehabilitacja. Sprawdź polisę WARTA OCHRONA, z którą ubezpieczysz siebie i dziecko w ramach jednej polisy, z jedną składką. W razie wypadku, polisa zapewnia wsparcie finansowe, jeżeli u dziecka lub osoby dorosłej dojdzie np. do:

 • trwałego uszczerbku na zdrowiu – wypłata już od 1% uszczerbku
 • pobytu w szpitalu – wypłata za każdy dzień pobytu
 • trwałego inwalidztwa – świadczenie, w wysokości wskazanej w umowie

WARTA OCHRONA to polisa, która zapewni także pomoc finansową, np. w razie poważnej choroby, pobytu w szpitalu z powodu choroby, czy śmierci osoby dorosłej

WARTA OCHRONA – jedna polisa, wiele korzyści

W zależności od wybranych zdarzeń objętych ochroną, polisa zapewnia wsparcie finansowe w ważnych obszarach życia. Polisa dla jednej lub kilku osób, np. małżonka/partnera, dziecka. Zabezpieczenie budżetu domowego na wypadek problemów ze zdrowiem oraz finansowe zabezpieczenie najbliższych. Polisa pod cesję w przypadku kredytów hipotecznych. Ubezpieczenie dziecka w wieku od 1 roku do 18 lat w zakresie zdarzeń typowych dla dzieci np. złamania, poparzenia, choroba. Indywidualnie wybierany zakres zdarzeń objętych ochroną. Ochrona na wypadek pobytu w szpitalu na terenie Unii Europejskiej oraz w wybranych krajach spoza Unii. Pomoc assistance w nagłych wypadkach np. wizyta lekarza/pielęgniarki, organizacja zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Szybko, prosto i wygodnie

Minimum formalności – polisa wystawiana u agenta bez badań lekarskich (dot. sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci max. 200 tys. zł). Jedna składka z tytułu polisy – niezależnie od liczby osób ubezpieczonych. Stała składka przez cały okres ubezpieczenia. Wypłata gotówki na podstawie wniosku w razie zajścia określonego zdarzenia (bez postępowania spadkowego w przypadku śmierci). 

Wybierz to, co dla Ciebie ważne

W zależności od wybranego zakresu polisa zapewnia wsparcie finansowe na wypadek poniższych  zdarzeń:

 • Poważna choroba Pobyt w szpitalu wskutek wypadku + świadczenie lekowe
 • Pobyt w szpitalu z powodu choroby + świadczenie lekowe
 • Operacja (w przypadku dziecka dot. tylko operacji dokonanej na skutek wypadku)
 • Leczenie specjalistyczne
 • Trwałe inwalidztwo powstałe w wyniku wypadku
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku
 • Znaczny trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku
 • Niezdolność do samodzielnej egzystencji Pomoc Assistance
 • Śmierć
 • Śmierć – wypadek
 • Śmierć – wypadek komunikacyjny

Pomoc finansowa w życiowych sytuacjach

W zależności od wybranych zdarzeń objętych ochroną, polisa zapewnia wsparcie finansowe w ważnych obszarach życia:

WYPADEK

Pieniądze np. na: rehabilitację i sprzęt rehabilitacyjny dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej pokrycie bieżących wydatków, czy zobowiązań w okresie ograniczonej aktywności zawodowej

ZDROWIE

Pieniądze na szybszy powrót do zdrowia, np. na: zakup leków dodatkowe badania, zabiegi oraz wizyty w placówkach prywatnych pokrycie bieżących wydatków czy zobowiązań w trudnym okresie choroby

DZIECKO

Dodatkowe pieniądze na leczenie dziecka w razie choroby lub wypadku, np. na: pokrycie kosztów związanych z pobytem w szpitalu czy też dodatkowymi zabiegami/wizytami lekarskimi zakup leków, niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej

ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ

Finansowe zabezpieczenie najbliższych na wypadek śmierci, np. na: spłatę kredytu, udziałów wspólników w firmie, spadkobierców, czy też utrzymanie standardu życia.

 

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej

506-157-909