// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Autocasco all risks czy od ryzyk nazwanych?

Te tajemniczo brzmiące wyrażenia powinny znaleźć się na pierwszym miejscu w Twoim słowniku autocasco. Oznaczają one sposób, w jaki zostały sformułowane Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) AC wybranej przez Ciebie firmy.

Najczęściej spotkasz się z ubezpieczeniem autocasco od tzw. ryzyk nazwanych. W takim przypadku otrzymasz odszkodowanie tylko wtedy, gdy zajdzie jedno ze zdarzeń określonych w OWU. Sytuacje, które nie mieszczą się w ramach żadnego ze zdefiniowanych zdarzeń (definicje sprawdzisz w OWU),nie będą objęte ochroną.

Ubezpieczenie autocasco od ryzyk nazwanych zapewnia zazwyczaj odszkodowanie po:

  • kolizji z innym uczestnikami ruchu, zwierzętami lub przeszkodami (np. drzewem, murem, słupem),
  • pożarze bądź wybuchu,
  • działaniu ekstremalnej pogody, czyli huraganu, deszczu, pioruna, gradu, powodzi, lawiny.

W ramach standardowego ubezpieczenia, większość ubezpieczycieli gwarantuje także finansowanie naprawy lub wypłatę rekompensaty po dewastacji pojazdu przez osoby trzecie oraz kradzieży auta lub jego wyposażenia. Czasami za te elementy ochrony trzeba zapłacić dodatkową składkę.

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (tzw. all risks) to natomiast polisa, w ramach której towarzystwo odpowiada za szkody będące następstwem wszystkich zdarzeń losowych (nawet tych, których nie można było przewidzieć i zdefiniować). Oczywiście tylko teoretycznie, bo w OWU każdego towarzystwa pojawiają się wyłączenia od odpowiedzialności.

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej

506-157-909