// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków czy ubezpieczenie na zdrowie i życie pracowników, to spokojne sumienie dla Ciebie i ich rodzin. Dla Twojej firmy to stempel jakości podkreślający szacunek dla pracowników. Dziś procesy human resources budowane są na obustronnym zaufaniu – zapewniając swoim ludziom bezpieczną przyszłość, stajesz się dla nich nie tylko pracodawcą, ale i opiekunem. To wzmacnia Twoją pozycję, a także wizerunek firmy.

Ubezpieczenia osobowe obejmują m.in.:

ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), w tym ubezpieczenia na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,

ubezpieczenia zdrowotne poprzez szybki dostęp do opieki zdrowotnej świadczonej w najlepszych placówkach medycznych,

zwrot kosztów naprawy i nabycia środków rehabilitacyjnych, leczniczych i pomocniczych (wózka inwalidzkiego, przedmiotów ortopedycznych itp.),

ubezpieczenia na wypadek utraty pracy lub czasowej niezdolności do pracy (m.in. zabezpieczenie spłat określonej ilości rat kredytu),

grupowe ubezpieczenia na życie dla pracowników, członków przedsiębiorstw, instytucji lub organizacji.

Pomożemy Ci w wyborze optymalnego wariantu ubezpieczenia na życie w ramach ochrony indywidualnej lub grupowej.

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej

506-157-909