// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Jak zapewnić pełną ochronę ubezpieczeniową właścicielowi salonu fryzjerskiego lub kosmetycznego?

Zdarzenia losowe – jak zalanie czy pożar – mogą skutecznie uniemożliwić prowadzenie biznesu.

Dodatkowo, prowadzenie gabinetu kosmetycznego lub salonu fryzjerskiego to duża odpowiedzialność.

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych wiąże się z ryzykiem np.: poparzenia, uszkodzenia płytki paznokciowej, skaleczenia, wprowadzenia zakażenia grzybicą, gronkowcem lub WZW typu B. Szkody powstałe na skutek niedbałego lub wadliwego wykonania usługi, często wiążą się z odpowiedzialnością finansową wobec Klienta.

Już w ramach standardowego ubezpieczenia OC, bez konieczności zakupu dodatkowych ryzyk, można zabezpieczyć zabiegi kosmetyczne m.in.: mezoterapie igłowa i bezigłowa, makijaż permanentny, mikrodermabrazja (kwasy) oraz zabiegi laserowe.

W ramach pakietu Generali, z myślą o firmie ubezpieczyć można WSZYSTKIE ZABIEGI, niewymagające konsultacji lekarskich, wykonywane przez kosmetyczkę lub kosmetologa, która posiada stosowne uprawnienia.

Do pakietu można wybrać:

 • Wysokie sumy gwarancyjne
  – by skutecznie zabezpieczyć szkody osobowe,
 • OC za produkt (klauzula OC1) – dla salonów fryzjerskich
  i kosmetycznych, które sprzedają produkty kosmetyczne,
 • Przeniesienie chorób zakaźnych i zakażeń
  (klauzula OC10) – na wypadek zwrotu koszów leczenia
  i konieczności wypłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Przykładowa oferta dla salonu kosmetycznego
Zakres ochrony: ryzyka nazwane                                                                     Suma ubezpieczenia
Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych
Maszyny, urządzenia i wyposażenie                                                                    40 000 zł
Środki obrotowe                                                                                                     10 000 zł
Nakłady inwestycyjne 10 000 zł
Ubezpieczenie szyb i innych elementów stałych od stłuczenia
Stłuczenie szyb                                                                                                          2 000 zł
Ubezpieczenie mienia od kradzieży
z włamaniem i rabunku
Maszyny, urządzenia i wyposażenie                                                                    15 000 zł
Środki obrotowe                                                                                                        5 000 zł
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej                                                      100 000 zł *
Ubezpieczenie OC za produkt (klauzula OC1)
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej o szkody spowodowane przeniesieniem chorób
zakaźnych i zakażeń (klauzula OC10)
*suma gwarancyjna

 

 

 

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej

506-157-909