// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Kupujesz OC na samochód, a jednocześnie korzystasz z ze środków transportu napędzanych silnikiem elektrycznym?

Mamy produkt dla Ciebie: OC DLA EKOCYKLISTÓW

OPIS PRODUKTU

  1. Ubezpieczenie OC ZIELONE KOŁA to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone OSOBIE TRZECIEJ (zarówno rzeczowe, jak i osobowe) powstałe wskutek użytkowania URZĄDZEŃ przez UBEZPIECZONEGO.
  2. URZĄDZENIE w rozumieniu LINK4 – jedno lub wielośladowy środek transportu, napędzany za pomocą silnika elektrycznego, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h lub napędzany siłą mięśni poruszającej się nim osoby

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRODUKTU

  1. Produkt jest dodawany tylko do polis dla Klientów indywidualnych K 12-miesięcznych (nowych i odnowieniowych) – oferta nie jest przeznaczona dla mini flot.
  2. Ochroną ubezpieczeniową (Ubezpieczonym) z tytułu użytkowania URZĄDZEŃ objęty będzie główny użytkownik pojazdu wskazany w polisie OC lub OC+AC
  3. Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy i jest tożsamy z okresem ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia OC lub OC+AC
  4. Suma gwarancyjna – 25 tys. zł dla jednego i wszystkich zdarzeń
  5. Franszyza integralna – 100 zł

TEJ OFERTY UBEZPIECZENIA NIE MA DLA

1) Klienta, który nie zawarł jednocześnie z Link4 umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,

2) Klienta, który potrzebuje ochrony w przypadku szkód nie mających bezpośredniego związku z użytkowaniem URZĄDZEŃ,

3) Klienta, który potrzebuje ochrony podczas czynności związanych z wykonywaniem pracy lub prowadzeniem przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej,

4) Klienta, który potrzebuje ochrony podczas wyczynowego uprawiania sportu lub podczas udziału w wyścigach wszelkiego rodzaju, w jazdach próbnych przed wyścigami, a także w próbach szybkościowych.

Cena to tylko 25 zł rocznie!!!

Link do Ogólnych Warunków znajdziesz TUTAJ

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego produktu?

Zadzwoń już dziś: 506-157-909

 

 

 

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej

506-157-909