// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Dzieci rosną szybko, a wraz z nimi ich potrzeby.

Warto zadbać już dziś o ich przyszłość z polisą Warta Posag, ktora zapewnia:

1.kapitał na start w dorosłość – dzięki regularnym wpłatom;

2.nawet 3000 zł renty dla dziecka – na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło;

3.finansowe wsparcie – w razie poważnej choroby czy wypadku dziecka.

Polisę może wykupić rodzic, opiekun, dziadek, a nawet osoby niespokrewnione, max 55 letnie.

Jedna polisa dla dziecka i obojga rodziców/opiekunów

W ramach polisy można wskazać dodatkowo drugą osobę dorosłą (współubezpieczonego), która także będzie ubezpieczona. Dzięki temu dziecko zyskuje pełną ochronę na wypadek gdyby zabrakło jednego z rodziców/opiekunów.

W ramach polisy ubezpieczone jest także dziecko na wypadek poważnej choroby, pobytu w szpitalu czy trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku.

Renata dla dziecla nawet 3000 zł

Zakres ubezpieczenia, tj. zdarzenia, w przypadku których zadziała polisa, wybierany jest indywidualnie. Umowa podstawowa (obowiązkowa) zapewnia wypłatę dziecku określonej kwoty na koniec okresu ubezpieczenia, a w razie śmierci osoby ubezpieczonej przejęcie przez Wartę opłacania składki do końca okresu ubezpieczenia. W ramach umów dodatkowych dostępna jest m.in. opcja miesięcznej renty posagowej dla dziecka na poziomie 500zł, 750zł, 1000zł, 1500zł, 2000zł, 3000zł. Dzięki tej umowie, w razie śmierci rodzica, dziecko będzie otrzymywało miesięczną rentę w wybranej wysokości do końca okresu ubezpieczenia. Umowa dodatkowa renty posagowej może być zawarta także dla drugiego rodzica/opiekuna, co pozwala na pełne zabezpieczenie dziecka.

Ochrona już od urodzenia

  • Umowę można zawrzeć dla dziecka już po urodzeniu*. Im dłuższy czas jej trwania, tym łatwiej zgromadzić kapitał na przyszłość,
  • Ubezpieczenie trwa co najmniej 10 lat
  • maksymalnie do najbliższej rocznicy przypadającej po ukończeniu 70 lat przez osobę, która kupiła ubezpieczenie (ubezpieczony);
  • nie krócej niż do rocznicy polisy przypadającej po ukończeniu 18 lat przez dziecko oraz
  • nie dłużej niż do rocznicy przypadającej po 25. urodzinach dziecka.
  • Umowa może być rozwiązana wcześniej poprzez wykup ubezpieczenia. Ubezpieczone dziecko w chwili zawierania umowy nie może mieć ukończonych 15 lat.

*umowa dodatkowa dotycząca pobytu dziecka w szpitalu może być zawarta po ukończeniu przed dziecko 1.r.ż.

Indywidualne warunki i polisa u Agenta

Wysokość sumy ubezpieczenia (SU) oraz składki są ustalane indywidualnie przy zawarciu umowy ubezpieczenia.

Składki mogą być opłacane miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie. W określonych przypadkach proces zawarcia umowy jest ograniczony do niezbędnego minimum, a klient otrzymuje polisę w dniu podpisania wniosku o zawarcie umowy, bez konieczności wykonywania badań lekarskich.

Sprawdź TUTAJ, co oferuje Warta Posag I wybierz to, co dla Ciebie jest ważne

 

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej

506-157-909