// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

BLS (Bezpośrednia Likwidacja Szkody) to system, który w Polsce zaczął obowiązywać od 1 kwietnia 2015 roku. Początkowo dotyczył zaledwie kilku towarzystw ubezpieczeniowych, natomiast z czasem do programu dołączyli kolejni ubezpieczyciele. Klienci posiadają w zakresach swoich polis BLS, ale nawet nie wiedzą co to jest i czemu służy.

BLS – Polska a kraje europejskie

System Bezpośredniej Likwidacji Szkody nie jest nowością. Chociaż w Polsce obowiązuje zaledwie od kilku lat, w niektórych państwach funkcjonuje od kilkudziesięciu lat.

Poniżej zasady BLS wybranych krajów.

 • Włochy

BLS obowiązuje we Włoszech od 1978 roku, zaś w obecnym kształcie – od 2007 roku. Jest to system obowiązkowy – w ten sposób likwidowanych jest ok. 80% wszystkich szkód. Z BLSwyłączone są niektóre szkody osobowe, stłuczki z więcej niż 2 pojazdami oraz zdarzenia z pojazdami niezarejestrowanymi we Włoszech.

 • Hiszpania

System Bezpośredniej Likwidacji Szkód obowiązuje w Hiszpanii od 1982 roku. Jest to system obowiązkowy, w ramach którego likwidowanych jest ok. 90% szkód. Wyłączone są szkody osobowe, szkody z udziałem pojazdów spoza porozumienia BLS oraz zdarzenia z więcej niż 2 autami.

 • Francja

Chociaż francuski system BLS działa od 1968 roku, w obecnym kształcie funkcjonuje od 2003 roku. Zgodnie z danymi, nawet 80% szkód likwidowanych jest w ten sposób. W przeciwieństwie do większości systemów działających w innych krajach, BLS uwzględnia szkody osobowe, zdarzenia z udziałem większej liczby pojazdów. Obejmuje przy tym zdarzenia, do których doszło na terenie Francji oraz Maroko. Każdego roku ustalany jest limit kwotowy.

 • Grecja

System BLS obowiązuje w Grecji od 2000 roku i obsługuje ok. 80% szkód. Obejmuje szkody osobowe, ale nie uwzględnia zdarzeń z udziałem więcej niż 2 pojazdów oraz zdarzeń, do których doszło z samochodami niezarejestrowanymi w Grecji oraz autami spoza systemu BLS.

Bezpośrednia Likwidacja Szkód – zasada działania

Przed wprowadzeniem BLS, osoba poszkodowana w zdarzeniu drogowym mogła ubiegać się o odszkodowanie wyłącznie u ubezpieczyciela, u którego sprawca miał wykupioną polisę. Bezpośrednia Likwidacja Szkody oznacza możliwość dopełnienia wszystkich formalności u swojego ubezpieczyciela.

Jakie towarzystwa ubezpieczeniowe należą do BLS?

Bezpośrednia Likwidacja Szkody to system, który wdrożyło kilka towarzystw ubezpieczeniowych. Już w 2014 roku PZU – jako pierwszy w Polsce ubezpieczyciel – wprowadziło takie rozwiązanie dla swoich klientów. Od 1 kwietnia 2015 roku z systemu BLS można było także skorzystać w Warcie oraz Uniqa.

Obecnie z systemu Bezpośredniej Likwidacji Szkody korzystają takie towarzystwa ubezpieczeniowe jak:

 • PZU
 • Aviva
 • Concordia
 • Uniqa
 • Ergo Hestia
 • Warta
 • Wiener
 • AXA

Warunki Bezpośredniej Likwidacji Szkody

Warunki funkcjonowania systemu BLS zostały dokładnie określone przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, bezpośrednia likwidacja szkody dotyczy:

 • szkód z udziałem wyłącznie aut
 • szkód na terenie Polski
 • szkód o wartości do 30 tys. zł

Ponadto oba pojazdy uczestniczące w zdarzeniu drogowym muszą być zarejestrowane na terenie Polski.

BLS – ograniczenia

Bezpośrednia Likwidacja Szkody ma pewne ograniczenia. Do głównych wyłączeń zaliczyć można:

 • szkody wyrządzone na osobach
 • szkody, których wartość przekracza 30 tys. zł
 • zdarzenia drogowe, w których uczestniczą więcej niż 2 samochody

System BLS nie zadziała również wtedy, gdy sprawa trafi do sądu.

BLS a system tradycyjny

Bezpośrednia Likwidacja Szkód to system, który powstał z myślą o uproszczeniu i skróceniu formalności związanych z wypłatą odszkodowania. Przed wprowadzeniem BLS bardzo często dochodziło do opieszałości ze strony ubezpieczyciela. Ponadto tradycyjny system nie pozwalał na budowanie długotrwałych relacji z klientami, co obniżało standard obsługi.

BLS jest systemem, który niesie za sobą wiele zalet:

 • pozwala na szybszą likwidację szkody
 • daje szansę na budowanie wartościowych relacji
 • wpływa na poprawę jakości świadczonych usług
 • rzetelna wycena szkody

Warto pamiętać, że wprowadzenie systemu BLS nie zamyka drogi do korzystania z tradycyjnego systemu ubiegania się o odszkodowanie. Do ubezpieczyciela sprawcy trzeba się zgłosić w przypadkach, których nie obejmuje Bezpośrednia Likwidacja Szkody.

Na czym polega BLS?

Źródło: PIU

Ubezpieczyciele rozliczą się ryczałtem za szkody w ramach BLS. Co to oznacza?

Firmy ubezpieczeniowe, które przystąpiły do systemu, będą rozliczać się za szkody zlikwidowane bezpośrednio w systemie ryczałtowym. To oznacza, że nie będą dochodziły od siebie wprost takiej kwoty, jaką wypłaciły poszkodowanym, ale dostaną ryczałt. Czy to może grozić zaniżaniem odszkodowań? Polska Izba Ubezpieczeń uspokaja, że system rozliczeń został tak pomyślany, aby ubezpieczyciele nie wiedzieli z góry, ile wyniesie ryczałt i aby nie mogli dostosowywać wypłacanych odszkodowań do jego stawek, czyli zaniżać ich.

Doświadczenia państw Europy Zachodniej pokazują, że to rozliczanie bezpośredniej likwidacji według kosztów rzeczywistych może prowadzić do patologii. Na takie rozwiązanie zdecydowała się Wielka Brytania i składki za ubezpieczenie OC w tym kraju znacznie wrosły.  Przy rozliczeniu po kosztach rzeczywistych dochodziło do zawyżania odszkodowań. Mogły sobie na to pozwolić duże zakłady ubezpieczeń, aby przyciągnąć do siebie klientów. Skoro mogły otrzymać zwrot całości wypłaconego odszkodowania, nie przejmowały się jego wysokością. Mniejsze firmy znalazły się w trudnej sytuacji, a składki rosły, bo w sposób sztuczny rosły wypłaty dla poszkodowanych.

Polski system BLS jest rozliczany w modelu ryczałtowym opartym głównie na wersji belgijskiej.

Czy korzystając z BLS tracimy zniżki na OC?

Wielu kierowców obawia się, czy korzystając z systemu Bezpośredniej Likwidacji Szkód nie stracą wypracowanych przez lata zniżek na ubezpieczenie OC. Odpowiedź na to pytanie brzmi – NIE! Pamiętaj, że wypłata odszkodowania z Twojego OC w przypadku szkody z czyjejś winy nie ma wpływu na utratę zniżek zarówno na twoim ubezpieczeniu OC jak i AC.

Jakie zmiany w ubezpieczeniach dzięki BLS?

BLS to krok w kierunku wyższego komfortu obsługi klienta. Dotychczas polisa komunikacyjna miała znaczenie dla osoby poszkodowanej w wypadku, bezpośrednia likwidacja szkody pozwala na możliwość skorzystania z ubezpieczenia OC, w sytuacji kiedy inny kierowca spowoduje szkodę. Coraz częściej ubezpieczający są zainteresowani wysoką jakością obsługi przez towarzystwo ubezpieczeniowe, a nie niską ceną. To daje szansę firmom ubezpieczeniowym na poprawienie relacji z klientem oraz zyskanie sobie nowych.

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej

506-157-909