// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Prowadzenie apteki i wykonywanie zawodu farmaceuty wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Sprzedaż lub przygotowywanie leków recepturowych niesie ze sobą ryzyko, np. pomyłkowego wydania innego leku niż ten, który został przepisany przez lekarza, co może spowodować pogorszenie stanu zdrowia chorego. Szkody powstałe na skutek niedbałego wykonania usługi często wiążą się z odpowiedzialnością finansową wobec Klienta.

Pakiet Generali, z myślą o firmie zapewnia ochronę przed skutkami roszczeń Klientów związanych z błędnym przygotowaniem leków recepturowych lub wydaniem niewłaściwego czy przeterminowanego leku.

 

Jak zapewnić pełną ochronę ubezpieczeniową właścicielowi apteki?

 

Do pakietu wybierz:

1.Wysokie sumy gwarancyjne – aby skutecznie zabezpieczyć szkody osobowe,

2.OC za produkt (klauzula OC1),

3.OC aptekarza i technika farmaceuty

– włączenie szkód wynikających in. z wydania niewłaściwego leku,

– nawet 25 000 zł odszkodowania, w przypadku poniesienia strat finansowych w wyniku utraty dokumentów (recept) niezbędnych do refundacji leków,

 4.Klauzulę zepsucia (klauzula M3) – pozwala:

– zabezpieczyć przechowywane w chłodziarkach leki lub szczepionki,

– uzyskać zwrot kosztów ich utylizacji do 5 000 zł,

5.Ubezpieczenie szyb i innych elementów stałych od stłuczenia – w aptece stłuczeniu mogą ulec nie tylko witryny, ale również gabloty, w których przechowywane są leki.

 

Przykładowa oferta dla apteki

 

Zakres ochrony: ryzyka nazwane                                       Suma ubezpieczenia

Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych

Maszyny, urządzenia i wyposażenie                                                        7 000 zł

Środki obrotowe                                                                                     30 000 zł

Wartości pieniężne                                                                                   3 000 zł

Ubezpieczenie szyb i innych stałych elementów od stłuczenia

Stłuczenie szyb                                                                                        5 000 zł

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Maszyny, urządzenia i wyposażenie                                                        7 000 zł

Środki obrotowe                                                                                      30 000 zł

Włączenie klauzuli zepsucia środków obrotowych (klauzula M3)      2 000 zł

Włączenie ryzyka dewastacji (klauzula M2)                                         2 000 zł

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Sprzęt biurowy: kasa fiskalna                                                                   3 000 zł

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej                                        200 000 zł*

Ubezpieczenie OC za produkt (klauzula OC1) Ubezpieczenie OC najemcy nieruchomości (klauzula OC3) Ubezpieczenie OC aptekarza i technika farmaceuty (klauzula OC13) Klauzula dla podmiotów posiadających umowy z NFZ (klauzula OC1

*suma gwarancyjna

 

Co wyróżnia ofertę Generali?

W ramach pakietu Generali, z myślą o firmie ubezpieczamy również prywatne dochody

 (klauzula M7) – na wypadek straty finansowej poniesionej w wyniku przerwy w prowadzeniu działalności.

W ubezpieczeniu pożaru i innych zdarzeń losowych:

  • nie stosujemy zasady proporcji: – wypłacamy należne odszkodowanie, nawet w sytuacji, kiedy wartość majątku przyjętego do ubezpieczenia była zaniżona. Jest to szczególnie ważne przy dużych szkodach!
  • w ramach rozszerzonego zakresu ubezpieczenia zapewniamy ochronę na wypadek, pękania rur, przepięć, katastrofy budowlanej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej

506-157-909