// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Jeśli Twój pojazd zostanie skradziony, Ubezpieczyciel poprosi o przedstawienie wszystkich kompletów kluczyków, które podałeś przy zakupie polisy. Jeśli będzie ich mniej – Towarzystwo Ubezpieczeniowe odmówi wypłaty odszkodowania za kradzież pojazdu. Dlatego jeśli w trakcie trwania polisy Autocasco zgubisz kluczyki, zgłoś to zdarzenie, jak najszybciej na Policję oraz do Ubezpieczyciela. Autocasco może pokryć koszty wymiany zamków na nowe, w przypadku utraty kluczyków.

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej

506-157-909