// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Polisa na życie – jak działa?

  • Ubezpieczyciel zapewnia nam pełną ochronę z ubezpieczenia w każdym momencie trwania polisy. Jeśli więc śmierć nastąpi np. 3 miesiące po zawarciu umowy, nasi bliscy otrzymają wypłatę 100% sumy ubezpieczenia.
  • Ubezpieczenie na życie chroni nas tylko na wypadek śmierci – nie otrzymamy odszkodowania za uszkodzenia ciała w wypadku, koszty leczenia, czy utratę zdrowia.
  • Jeśli zrezygnujemy z ubezpieczenia przed śmiercią (sprawdź ubezpieczenie ze zwrotem), nie otrzymamy zwrotu składki.
  • Obowiązkiem są regularne wpłaty składki ubezpieczeniowej na konto TU.
  • Po śmierci osoby ubezpieczonej, osoby uposażone powinny zwrócić się do Ubezpieczyciela z wnioskiem o wypłatę świadczenia z polisy.
  • Na wypłatę odszkodowania Ubezpieczyciel ma 30 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia.
  • Wypłata świadczenia z polisy na życie jest wolna od podatku dochodowego.

 

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej

506-157-909