// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

W ramach pakietu z myślą o firmie Generali zapewnia kompleksową ochronę sklepów detalicznych, np. sklepów z odzieżą.

Zdarzenia losowe – jak zalanie czy pożar – mogą skutecznie utrudnić prowadzenie biznesu. W tego typu działalności, mamy do czynienia z podwyższonym ryzykiem kradzieży środków obrotowych lub rabunku, dlatego warto zabezpieczyć się na wypadek powstania tych ryzyk. W sytuacji, kiedy sprzedany produkt wyrządził szkodę Klientowi sklepu, przydatna będzie polisa OC za produkt, która zdejmie z właściciela sklepu ciężar odszkodowania. Generali apewnia ochronę w sytuacjach, w których przedsiębiorca zobowiązany jest prawnie do wypłaty odszkodowania z tytułu szkód poniesionych przez osoby trzecie, w tym szkód osobowych, spowodowanych przez produkt wadliwy lub niebezpieczny.

W ramach pakietu Generali, z myślą o firmie można m.in. ubezpieczyć mienia od zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku oraz odpowiedzialności cywilnej.

Jak zapewnić pełną ochronę swojego sklepu?

Do pakietu należy wybrać:

  • Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych – aby zabezpieczyć takie ryzyka, jak: zalanie, przepięcia, pożar czy inne zdarzenia losowe,
  • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, w tym wartości pieniężnych,
  • Ubezpieczenie szyb i innych elementów stałych od stłuczenia,
  • Klauzula związana z ryzykiem dewastacji (klauzula M2),
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z rozszerzeniem o:
  •                      OC za produkt (klauzula OC1)
  •                      OC najemcy nieruchomości (klauzula OC3).

Co wyróżnia ofertę Generali?

 

W ramach pakietu Generali, z myślą o firmie ubezpieczane są również prywatne dochody

(klauzula M7) – na wypadek straty finansowej poniesionej w wyniku przerwy w prowadzeniu działalności.

W ubezpieczeniu pożaru i innych zdarzeń losowych:

  • nie ma zastosowania zasada proporcji: – wypłacane jest należne odszkodowanie, nawet w sytuacji, kiedy wartość majątku przyjętego do ubezpieczenia była zaniżona. Jest to szczególnie ważne przy dużych szkodach!
  • zapewniona jest ochronę na wypadek: pękania rur, przepięć, katastrofy budowlanej.

Przykładowa oferta dla sklepu:

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej

506-157-909