// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Walka z rakiem kosztuje. Czy masz na nią środki?

Co czwarty Polak w ciągu swojego życia zachoruje na nowotwór złośliwy.

Jesteśmy kilkukrotnie bardziej narażenie na zachorowanie na nowotwór niż udział w wypadku drogowym. Mamy ubezpieczenia OC i AC, czas więc pomyśleć o ubezpieczeniu Onkopensa.

Co to jest Onkopensa?

Ubezpieczenie Onkopensa to program dodatkowego ubezpieczenia, dedykowany wyłącznie Klientom wykupującym ochronę w ramach Compensa Rodzina, NNW, oraz ubezpieczeń rolnych.

Dla kodo jest Oncopensa?

 • Ubezpieczenie Onkopensa dla Klientów wykupujących ochronę w ramach NNW kierowana jest do osób indywidualnych, chcących objąć ochroną ubezpieczeniową wyłącznie siebie.
 • Ubezpieczenie Onkopensa dla Klientów wykupujących ochronę w ramach Compensy Rodzina i ubezpieczeń rolnych dedykowana jest osobom, które w obrębie jednej umowy chcą objąć ochroną siebie i swoją najbliższą rodzinę.

Jakie jest proces przystąpienia?

 • Klient ma do wyboru trzy sumy ubezpieczenia: 50 000 zł, 100 000 zł, 150 000 zł.
 • Proces przystąpienia do ochrony jest szybki i prosty – wystarczy odpowiedzieć na jedno krótkie pytanie. Nie wymagane jest wypełnienia ankiet o stanie zdrowia ani poddania się dodatkowym badaniom. Jeżeli u Klienta nie zdiagnozowano wskazanych w oświadczeniu chorób ani nie oczekuje on na wyniki badań związanych z podejrzeniem ich wystąpienia, to może przystąpić do ubezpieczenia.
 • W pierwszym roku ubezpieczeniowym obowiązuje 6-miesięczna karencja, z zastrzeżeniem że nie ma ona zastosowania w związku ze zdiagnozowaniem nowotworu odbytu, serca lub oka.

NNW z opcja Oncopensa – jakie są warunki przyjęcia?

 • Minimalny wiek objęcia ochroną: 18 lat.
 • Górny wiek objęcia ochroną: 60 lat.
 • Możliwość kontynuowania ochrony do 65. roku życia.
 • Okres ubezpieczenia: roczny z możliwością automatycznego przedłużenia ochrony.
 • W pierwszym roku ubezpieczenia obowiązuje 6-miesięczna karencja, z zastrzeżeniem że nie ma ona zastosowania w związku ze zdiagnozowaniem nowotworu odbytu, serca lub oka.
 • 5-letnia gwarancja utrzymania składki ubezpieczeniowej właściwej dla wieku, w którym Klient przystąpił do programu.

Compensa Rodzina i ubezpieczenie rolne – dodatkowe ubezpieczenie Onkopensa dla najbliższej rodziny – dla kogo?

W ramach jednej składki ubezpieczeniowej ochroną obejmujemy:

 • Klienta wraz z małżonkiem lub partnerem w wieku od 18 do 50 lat, z którym prowadzi wspólne gospodarstwo domowe.
 • ich dzieci własne lub przysposobione (bez względu na ich liczbę) w wieku do 18 lat, pod warunkiem że nie pozostają w związku małżeńskim i prowadzą z rodzicami wspólne gospodarstwo domowe.
 • Małżonkowie/partnerzy mogą kontynuować ochronę do ukończenia 55 lat, a dzieci do ukończenia 26 lat, jeżeli się uczą.

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej

506-157-909