// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Wypłata odszkodowania z AC. Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania?

Autocasco (AC) jest ubezpieczeniem dobrowolnym, które dotyczy ubezpieczenia pojazdów. Najczęstszym przedmiotem ubezpieczenia objęte są:
– pojazd;
– wyposażenie pojazdu, które zostało zawarte przy wypełnianiu wniosku o zawarcie ubezpieczenia lub wyposażenie standardowe pojazdu;
– wyposażenie dodatkowe pojazdu, np. relingi, indywidualne wykończenie wnętrza pojazdu, itd.

Nie każdy ubezpieczyciel zaoferuje potencjalnemu klientowi takie same warunki ubezpieczenia AC. Wyłączenia są to wyszczególnione przez ubezpieczyciela sytuacje, w których ma on prawo do odmowy wypłaty odszkodowania AC poszkodowanemu, który posiada ubezpieczenie AC.

Poniżej najczęstsze sytuacje braku wypłaty z polisy AC:

1) Brak kompletu kluczyków;

2) Rażące niedbalstwo, czyli sytuacje związane z lekkomyślnym zachowaniem poszkodowanego, takimi jak na przykład jazda na „łysych” oponach lub jazda na oponach letnich w zimie;

3) Brak badania technicznego pojazdu, którego dotyczy ubezpieczenie AC;

4) Brak przeglądu pojazdu po wypadku drogowym lub kolizji;

5) Celowe uszkodzenie pojazdu, na przykład wgniecenie karoserii przez posiadacza pojazdu z powodu chęci otrzymania odszkodowania, a co za tym idzie – zysku;

6) Używanie ubezpieczonego pojazdu w celach rajdowych lub wyścigowych, zarobkowo jako TAXI, jako nauka jazdy itp – jeżeli posiadacz pojazdu używa go w wymienionych celach zobowiązany jest do wykupienia osobnej polisy, która obejmuje uczestnictwo w rajdach i wyścigach, lub pozwolenie na użytkowanie jako TAXI czy nauka jazdy

7) Skutki normalnej eksploatacji pojazdów, takie jak wystąpienie korozji czy awarii mechanicznych pojazdu;

8) Wykorzystanie pojazdu do celów akcji protestacyjnych, blokad oraz do organizowania innych niezgodnych z prawem zgrupowań.

Podpisując umowę ubezpieczenia AC należy bardzo dokładnie przeanalizować jej warunki, szczególnie zwracając uwag ę na wyłączenia ubezpieczenia AC. Należy porównać propozycje kilku firm ubezpieczeniowych, aby przekonać się, której oferta będzie dla nas najbardziej odpowiednia, czy jest dostosowana do naszych aktualnych potrzeb oraz w jakich sytuacjach firma ubezpieczeniowa stosując wyłączenia swojej odpowiedzialności nie wypłaci poszkodowanemu żądanego odszkodowania za powstałe szkody.

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej

506-157-909