// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

UFG udostępnia osobom fizycznym, jednostkom prowadzącym działalność gospodarczą oraz innym podmiotom informacje o historii ich szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC. Znajdują się w niej podstawowe dane o szkodach: data zdarzenia, identyfikator szkody w towarzystwie ubezpieczeń i nazwa towarzystwa, rola osoby w zdarzeniu (np. sprawca, poszkodowany, kierujący), typ ubezpieczenia (OC i/lub AC).

UFG udostępnia dane  o  historii szkód komunikacyjnych  w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i niemieckiej oraz w dwóch wariantach czasowych: za ostatnie 5 lat oraz pełną historię w bazie UFG, czyli od 2004 r. w przypadku ubezpieczenia OC  oraz od 2006 r. dla ubezpieczenia AC.

Aby otrzymać historię szkód należy zarejestrować się na portalu UFG

Aż o 80 procent wzrosła w ciągu roku liczba właścicieli aut, którzy sprawdzili w ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych UFG historię swojego ubezpieczenia. To efekt nowych funkcjonalności umożliwiających – każdemu właścicielowi pojazdu w Polsce – łatwe pobranie online historii ubezpieczenia oraz nowego przepisu, który uwolnił z obowiązku wożenia przy sobie dokumentu potwierdzającego wykupienie polisy OC.

Od 1 października 2018 roku policja nie ukarze już mandatem kierowcy, który nie ma przy sobie tego dokumentu, tylko sprawdzi posiadanie polisy OC w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, zasilanej z bazy UFG. Z kolei ponad rok temu Fundusz rozszerzył zakres danych możliwych do pobrania online z bazy polis komunikacyjnych**.

Do końca sierpnia 2019 roku właściciele pojazdów odpytali bazę UFG już ponad 280 tysięcy razy, wzrost o blisko 80 procent w ciągu roku. Zainteresowanie swoimi danymi wykazują przede wszystkim trzydziestoletni mężczyźni, od których pochodzi ponad 42 procent zapytań. Najczęściej pobierane są dane dotyczące przebiegu ubezpieczenia OC i AC (blisko 70 procent) czyli nazwy towarzystw, w których wykupione zostały polisy, okresy ich ważności, numery ubezpieczeń. Pozostali kierowcy, tj. ponad 30 procent pytających, sprawdzają swoją historię szkód, zawierającą dodatkowo liczbę, daty i wartości wypłaconych odszkodowań.

Pobranie własnej historii polis komunikacyjnych z bazy UFG jest bezpłatne. Funkcjonalność obejmuje również informacje dotyczące historii szkód kierowców prowadzących nie swoje pojazdy np. należące do członków rodziny czy służbowe. By to zrobić wystarczy zarejestrować się na portalu UFG www.ufg.pl i założyć konto. Po weryfikacji tożsamości przez Fundusz – aktywować konto i pobrać swoje dane. Pobierane zaświadczenia dostępne są również w językach: angielskim i niemieckim i mogą być przedstawiane ubezpieczycielom za granicą ( ubezpieczyciele zagranicą mogą sprawdzić online wiarygodność przedstawianego zaświadczenia. Potrzebny jest do tego PESEL osoby, której dotyczy zaświadczenie oraz specjalny kod podany na tym dokumencie w formacie PDF. Sprawdzenia można dokonać na www.ufg.pl/zaswiadczenia).

Sporadycznie zdarzają się przypadki gdy polisa OC nie jest widoczna w CEPiKu, choć widnieje  w bazie UFG. Najczęściej jest to efekt problemu niezgodności danych i po poprawieniu ich przez ubezpieczyciela wszystko powinno się już zgadzać.

W Polsce jest blisko 25 milionów pojazdów, których właściciele mają obowiązek wykupić co roku polisę odpowiedzialności cywilnej (OC). Przy wyliczaniu składki za nią – wszyscy ubezpieczyciele – sprawdzają w ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych UFG – historię  ubezpieczenia danego kierowcy. W szczególności sprawdzają liczbę spowodowanych przez niego kolizji i wypadków komunikacyjnych oraz wysokość wypłaconych odszkodowań. W zależności od tej historii – stosują odpowiednie zwyżki bądź zniżki składki za OC na kolejny rok.

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej

506-157-909