// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Szkody w ubezpieczeniach osobowych (ochrony życia i zdrowia) dotyczą uszczerbku na zdrowiu i utraty życia osoby ubezpieczonej.

Ubezpieczenia ochrony życia i zdrowia chronią nas w każdej sytuacji: w pracy, w domu, podczas wypoczynku, uprawiania sportów.

Podstawowe ubezpieczenie na życie chroni naszych bliskich na wypadek naszej śmierci.

  • Śmierć po długotrwałej chorobie.
  • Śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku.
  • Śmierć w wyniku zawału serca, udaru mózgu.
  • Śmierć w trakcie operacji.
  • Śmierć z przyczyn naturalnych.
  • Śmierć w wyniku samobójstwa.
  • Śmierć dziecka.

Ubezpieczenie ochrony zdrowia kupione indywidualnie lub jako uzupełnienie do polisy na życie, zapewnia nam wypłatę świadczenia w następujących sytuacjach:

  • Skutki poważnego zachorowania (choroba nowotworowa, zawał, udar, przeszczep).
  • Skutki nagłego, nieszczęśliwego wypadku: w pracy, w domu, podczas uprawiania sportu (poparzenie, złamania, uszkodzenia organów wewnętrznych).

–  trwałe inwalidztwo (utrata kończyn, części organów wewnętrznych, uszkodzenia mózgu)
–  całkowita niezdolność do pracy zarobkowej na skutek inwalidztwa
–  trwały uszczerbek na zdrowiu (uszkodzenia ciała i kończyn w wyniku złamań, chorób, poparzeń)
–  konieczność leczenia szpitalnego

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej

506-157-909