// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Sposób wypłaty odszkodowania – w razie wystąpienia szkody – zależy od decyzji właściciela pojazdu. Pamiętać jednak należy, że sposób likwidacji szkody Ubezpieczający wskazuje już w momencie podpisywania polisy AC.. Można wybrać wówczas likwidację szkody w wariancie Serwis lub w wariancie Kosztorys. Obecnie praktykowane są dwie formy rozliczeń szkód w samochodzie – gotówkowa i bezgotówkowa.

Gotówkowe rozliczenie AC

Wariant gotówkowy, zwany potocznie metodą kosztorysową, służy do określenia wysokości odszkodowania na podstawie wyceny planowanych napraw zaistniałej szkody. Odszkodowanie jest bezpośrednio wypłacane Ubezpieczonemu na konto bankowe lub przekazem pocztowym, po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe kosztorysu naprawy. W ramach tego rozliczenia, Ubezpieczony dokonuje likwidacji szkody we własnym zakresie. Jest to bardzo popularna forma rozliczania AC wśród polskich kierowców. Zatem w metodzie kosztorysowej to rzeczoznawca dokona wyceny szkody i na tej podstawie zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie na konto właściciela uszkodzonego auta. Poszkodowany może wtedy dokonać naprawy swojego samochodu w dowolnie wybranym warsztacie. Dodatkową zaletą rozliczenia gotówkowego jest stosunkowo krótki okres likwidacji szkody, w wielu przypadkach mieszczący się w okresie od 3 do 7 dni. Często małe szkody w tym wariancie rozliczane są „na telefon” czyli Ubezpieczający wysyła zdjęcia szkody, a rzeczoznawca wycenia i wysyła kwote ustalona telefonicznie z poszkodowanym

Bezgotówkowe rozliczenie AC

Rozliczenie bezgotówkowe szkody (przy ustalaniu odszkodowania) w ramach likwidacji szkody w wariancie Serwis nazywane jest także metodą fakturową lub warsztatową W metodzie tej Ubezpieczony wybiera warsztat, w którym decyduje się dokonać naprawy pojazdu, a zakład ubezpieczeń pokrywa koszty naprawy na podstawie faktur i rachunków, przelewając pieniądze z odszkodowania bezpośrednio na konto warsztatu. Przy bezgotówkowym rozliczeniu szkody niezbędne jest podpisanie upoważnienia dla warsztatu na wykonanie naprawy. Lista warsztatów współpracujących z Ubezpieczycielami znajdują się na zawsze na stronie .

 Bezgotówkowa forma wypłaty odszkodowania jest wygodna, ponieważ w ogóle nie angażuje właściciela pojazdu. Jego rola kończy się w momencie wskazania danego warsztatu (w tym również upoważnienia) i odstawienia auta do zakładu naprawczego, najczęściej należącego do autoryzowanej sieci lub warsztatu, z którym współpracuje dane Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Następnie rozliczenie bezgotówkowe szkody leży na linii ubezpieczyciel – warsztat. Faktury wystawiane przez warsztat dostarczane są bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń, nie angażując w ten proces właściciela pojazdu.

 

    Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej

    506-157-909