// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Dla większości Zakładów Ubezpieczeń domy w stanie budowy stanowią nieco większe zagrożenie związane z dużo większym prawdopodobieństwem wystąpieniem szkody. Prowadzone prace budowlane sprzyjają powstawaniu szkód np. świeżo montowane instalacje częściej ujawniają swoje wady co w konsekwencji może doprowadzić do powstawania zniszczeń, uszkodzeń we wznoszonym obiekcie. Budynki takie są też bardziej narażone na działanie warunków atmosferycznych (do pewnego momentu brak dachu, okien itp.).

Kiedy kończy się okres domu w budowie w polisie Geenerali?

Po zakończeniu budowy i przejściu w stan użytkowania domu, ochrona ubezpieczeniowa jest pełniejsza, tym samym korzystniejsza dla Ubezpieczonego. O tym kiedy kończy się budowa i zaczyna użytkowanie obiektu precyzyjnie mówią zapisy OWU – wystarczy, że Ubezpieczony zamieszka w nieruchomości na stałe. Dużą korzyścią dla Ubezpieczającego jest to, że po spełnieniu tych warunków zakończenie budowy następuje automatycznie. Ubezpieczający nie musi o tym fakcie informować Generali. Umowa ubezpieczenia płynnie przechodzi ze stanu budowy do stanu użytkowania.  Wprowadzając takie rozwiązanie mieliśmy na uwadze także to, że po zakończeniu budowy większość osób chce jak najszybciej korzystać z nowego domu i nie zawsze pamięta  o ubezpieczeniach.

Co jest chronione na etapie budowy?

Na etapie budowy mogą być chronione od kradzieży z włamaniem ruchomości domowe, stałe elementy zamontowane, przygotowane do montażu, a także narzędzia budowlane. 

Warunek: budynki muszą znajdować się w stanie surowym zamkniętym tzn. muszą być zadaszone, okna i drzwi wprawione, zamontowana musi być izolacja.

Generali nie stawia wymogu oświetlenia, alarmu czy też ogrodzenia miejsca budowy, co czasami jest wymagane w innych TU w Polsce.

Jakie są atuty ubezpieczenia domu w budowie w Generali?

Atuty takiego ubezpieczenia – podczas budowy –  w Generali:

  • zakres ryzyk wszystkich (all risk) lub ryzyka nazwane
  • kradzież z włamaniem stałych elementów
  • kradzież z włamaniem ruchomości (limit 10.000 zł)
  • kradzież z włamaniem narzędzi budowlanych (limit 2 000 zł)
  • zakończenie budowy następuje z dniem zamieszkania w domu. 

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej

506-157-909