// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Best Doctors to kompleksowe ubezpieczenie, które zapewnia opiekę medyczną w najlepszych klinikach na całym świecie w momencie wystąpienia, któregoś z poniższych stanów chorobowych:

  1. Nowotwór złośliwy w tym nowotwór nieinwazyjny oraz in situ
  2. Zabieg operacyjny naczyń wieńcowych (by-pass)
  3. Zabieg kardiochirurgiczny wymiany zastawki serca
  4. Zabieg neurochirurgiczny
  5. Przeszczep od żywego dawcy
  6. Przeszczep szpiku kostnego

Best Doctors nie tylko organizuje całą procedurę leczenia ale

co najważniejsze finansuje do kwoty 2 mln euro !

Potrzebne dokumenty

Kwestionariusz ryzyka

OWU

OWU Aneks

 

Jak to działa?

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej

506-157-909