// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Czy wiesz, że w ramach ubezpieczenia domu lub mieszkania w wariancie All Risk w Generali, klient otrzymuje bezpłatną usługę Assistance Rowerowy?

Co to jest Assistance Rowerowy?

Assistance rowerowy to usługi organizowane na terenie RP w razie awarii lub uszkodzenia roweru.

Co oznacza transport rowerowy?

Transport roweru – to organizacja i pokrycie kosztów transportu roweru wraz z osobą objętą ubezpieczeniem, z miejsca zdarzenia podczas wycieczki rowerowej, do miejsca pobytu lub do najbliższego serwisu rowerowego, nie dalej jednak niż 50 km od miejsca zdarzenia i wyłącznie po drogach publicznych.

Co obejmuje naprawa roweru?

Naprawa roweru – to organizacja i pokrycie kosztów naprawy roweru w przypadku jego uszkodzenia, lub zwrot osobie ubezpieczonej kosztów jego naprawy, które poniosła we własnym zakresie.

Co to znaczy awaria roweru?

Awaria roweru obejmuje:

  • Uszkodzenie ogumienia (przebicie, pęknięcie, uszkodzenie opony lub dętki roweru)
  • Awaria lub uszkodzenie wentyli rowerowych
  • Zerwanie łańcucha rowerowego

Co to znaczy uszkodzenie roweru?

Uszkodzenie roweru to mechaniczne uszkodzenie roweru powstałe w wyniku upadku roweru lub zderzenia roweru z przedmiotem lub osobami.

Ile świadczeń przysługuje klientowi?

Klientowi przysługuje jedno świadczenie w rocznym okresie ubezpieczenia, do kwoty 1500 zł.

Gdzie znajdziesz szczegóły?

Szczegóły znajdziesz w OWU Generali, z myślą o domu, s.39-43.

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej

506-157-909