// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

W ubezpieczeniach dobrowolnych (AC, mieszkanie, dom, życie, OC w życiu prywatnym, firmowe) faktyczna ochrona z polisy zaczyna się z chwilą zapłaty składki (gdy termin zapłaty jest odroczony, z dniem zawarcia umowy ubezpieczenia). Jeśli nie wpłacimy składki lub pierwszej raty w terminie zapisanym w polisie, umowa może zostać rozwiązana, a ochrona z ubezpieczenia – zakończona przed upływem okresu polisy. W przypadku ubezpieczenia obowiązkowego OC pojazdów – nawet jeśli spóźnimy się z wpłatą składki, polisa będzie ważna do końca okresu polisy, ale UWAGA – nieopłacone OC nie wznowi się automatycznie, więc pojazd i kierowca nie będą mieć ochrony w kolejnym roku.

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej

506-157-909